DiSC-valmennus kehittää tiimityöskentelyä

Everything DiSC®-koulutukset työyhteisön ja tiimin kehittämiseen sekä DiSC-analyysit ja -profiilit tiimityöskentelyn, työyhteisötaitojen ja vuorovaikutuksen tehostamiseen toteuttaa kouluttaja Jari Vuorenmaa.

EVERYTHING DISC® -VALMENNUS
JARI VUORENMAA

Miten hyvin tiimimme ja työyhteisömme pelaa yhteen? Kuinka hyvin vuorovaikutuksemme toimii?

DiSC-koulutus vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittämiseen

Me ihmiset olemme erilaisia ja jokaisella meistä on omat ajatuksemme siitä, miten yhteistyötä tulisi tehdä. Mutta jos jokainen tekee yhteistyötä omalla tavallaan, niin miten sitten saamme asioita aikaiseksi yhtenä tiiminä toimimalla — tai edes ymmärrämme toisiamme?

DiSC-koulutus antaa keinoja työyhteisön yhteisen toimintatavan luomiseen ja tiimityöskentelytaitojen kehittämiseen. Tiimin itsetuntemusta ja luottamusta lisäämällä valmennus auttaa tiimin jäseniä näkemään, että yhdessä todella olemme enemmän.


DiSC-valmennus lisää tiimin jäsenten välistä ymmärrystä ja tuo uutta sujuvuutta yhteistyöhön.

DiSC-koulutus kehittää tiimityöskentelytaitoja ja auttaa:

 • arvostamaan ihmisten erilaisuutta yhteistyötilanteissa
 • kehittämään omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • osallistamaan ihmisiä yhteiseen tekemiseen heitä motivoivalla tavalla
 • syventämään tiimin sisäistä luottamusta ja kehittämään tiimin toimintaa.

Miksi juuri DiSC-analyysi?

 • ohjaa huomion oman käyttäytymisen mukauttamiseen tiimityössä
 • auttaa näkemään oman toiminnan muiden näkökulmasta
 • antaa käytännön ohjeita sekä oman että koko tiimin yhteistyön kehittämiseen
 • käytössä suomenkieliset, Wileyn tiedekustantamon validoidut Everything DiSC®-työyhteisöprofiilit (sekä monikulttuurisille tiimeille omat kieliversionsa).

DiSC-analyysi ja DiSC-valmennus

DiSC-analyysi verkossa

henkilökohtainen Everything DiSC® -analyysi verkossa ja sen pohjalta luotu 20-sivuinen DiSC®-profiili, joka auttaa sanoittamaan omaa yhteistyön tekemisen tapaa muille ja antaa käytännön ohjeita oman vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittämiseen

DiSC-analyysi eli henkilökohtainen Everything DiSC-profiili
DiSC-analyysi ohjaa huomion oman käyttäytymisen mukauttamiseen yhteistyötilanteissa

DiSC-valmennus

DiSC-tiimivalmennus toteutetaan osallistavasti ja käytännönläheisesti joko puolen tai yhden päivän koulutuksena tai useamman kerran valmennusprosessina.

Valmennuksen teemoina mm.:

Moduuli 1:
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ihmisten tiimityöskentelyodotusten ymmärtäminen ja oman toiminnan mukauttaminen
(puoli päivää)

Miten yleensä toimimme yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa — mikä on kullekin tiimin jäsenelle tyypillinen DiSC-tyyli?
Miten mieluiten kommunikoimme asioista?
(Asia edellä vai ihminen edellä, kysyen vai väittäen, osallistaen vai esittäen, ääneen ajatellen vai huolella harkitusti, jäsennellysti vai rönsyillen, pehmeämmin vai suoremmin — tapoja on monta ja kaikissa on omat hyvät puolensa.)
Miten luomme luottamusta ja millainen toiminta herättää meissä luottamusta muihin?
(Oman yhteistyötyylin sanoitusta muille ja ymmärryksen lisäämistä siitä, millaiset arvostukset ovat odotustemme takana.)
Miltä oma vuorovaikutustapamme saattaa tuntua muiden näkökulmasta katsottuna?
Miten omaa kommunikointi- ja yhteistyötyyliä voi mukauttaa tehdessämme yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa?
(Oma toimenpidelistaus käytännön vuorovaikutuksen kehittämiseen.)

Moduuli 2:
Tiimin yhteistyön tehostaminen ja tiimityöskentelytaitojen kehittäminen käytännön työtilanteissa
(puoli päivää)

Miten tehostamme tiimityöskentelyä päivittäisen työn tilanteissa?
Miten myymme ideoitamme ja välitämme työtehtäviä toisillemme?
(Käytännön harjoituksia oman vuorovaikutustyylin mukauttamiseen tiimityössä.)
Mikä yhteistyössä motivoi ja mikä puolestaan aiheuttaa stressiä (— eri DiSC-tyylit toimivat eri tavoin)?
(Käytännön toimenpiteiden ideointia esim. tiedottamisen ja ajankäytön suhteen stressitekijöiden vähentämiseksi.)
Mikä on DiSC®-tiimiprofiilimme, eli mitkä ovat tiimimme yhteistyössä näkyvät arvostukset (prioriteetit)? Millainen toiminta tiimissämme korostuu ja millainen toiminta jää ehkä liian vähälle?
(Toimenpidelistaus tiimin yhteisen toiminnan kehittämiseksi.)
Miten kehitämme sitoutumista ja tiimityön tuloksellisuutta isommissa asioissa ja projekteissa?
(Tiimin yhteistyön mallin ja ”pelisääntöjen” kehittäminen eli miten, missä vaiheessa ja millä tavalla otamme muut mukaan yhteiseen tekemiseen sekä työmotivaation että yhteistyön tuloksellisuuden lisäämiseksi.)

Moduuli 3:
Optiona ryhmälle räätälöity soveltava jatkomoduuli konkreettiseen työtilanteeseen
(puoli päivää)

Harjoittelupainotteisessa jatkomoduulissa DiSC-mallia sovelletaan konkreettiseen työhaasteeseen, esim.:

 • palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen
 • asiakas- tai myyntityön tilanteisiin
 • muutoshankkeissa toimimiseen
 • projektien vetämiseen tai
 • neuvottelutaitojen kehittämiseen.

DiSC-jatkosovellus

käytössä verkkopalvelu myeverythingdisc ja sen vertailuraportit tiimin jäsenten välisen yhteistyön helpottamiseen, podcastit eri yhteistyötyyleistä, ohjeita keskeisiin työtilanteisiin ja tiimikartta tiimin yhteistyön kehittämiseen

DiSC-profiilit ja -koulutukset toteutetaan tiimeille ja työyhteisöille räätälöityinä suomeksi tai englanniksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!


Jari Vuorenmaa toimii DiSC-kouluttajana ja Everything DiSC-valmentajana omassa yrityksessään Imactionissä.
DiSC-kouluttaja Jari Vuorenmaa

DiSC-profiilit ja -valmennukset tiimeille toteuttaa kouluttaja Jari Vuorenmaa

Jari Vuorenmaa on sertifioitu Everything DiSC®-kouluttaja ja Work of Leaders -valmentaja. Jari käyttää valmennuksissaan Everything DiSC Workplace® –työyhteisöprofiileja ja Everything DiSC Productive Conflict® –konfliktiprofiileja.

DiSC-profiilit ovat liitettävissä myös esim. asiantuntijan viestintätaitojen valmennuksiin.

Tutustu myös muihin tiimityön kehittämisen valmennuksiin.

Lisätietoa työyhteisöprofiileista löydät englanniksi myös täältä.

Jari Vuorenmaa on DiSC-kouluttaja ja Everything DiSC-sertifioitu valmentaja
DiSC-analyysi ja koulutus — kouluttaja Jari Vuorenmaa | Everything DiSC -valmennus yhteistyön, vuorovaikutuksen ja tiimityön kehittämiseen.

Everything DiSC® on yhteistyön kehittämisen työkalu jota on käyttänyt jo yli 8 miljoonaa ihmistä.