Jari Vuorenmaa

Jari Vuorenmaa on itsensä johtamisen ja ajankäytön valmentaja, vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja tiimityöskentelyn konsultti. Jari auttaa ihmisiä johtamaan itseään, vaikuttamaan muihin ja toimimaan tiimeissä tulosten aikaansaamiseksi.


Jari Vuorenmaa on valmentaja, kouluttaja ja johtava konsultti yrityksessä Imaction.
Jari Vuorenmaa

Jari Vuorenmaa kouluttaa aiheita:

Jari Vuorenmaa toimii kouluttajana ja valmentajana omassa yrityksessään, Imactionissä. Valmennuksiin osallistuu yli 1000 henkilöä vuosittain ja niitä on toteutettu 30 maassa.

Jari Vuorenmaan yhteystiedot


Jari Vuorenmaan koulutusyritys Imaction toteuttaa asiakaskohtaisia valmennuksia yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille sekä suomeksi että englanniksi.

Jari tekee myös yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa ja osaa Jari Vuorenmaan valmennuksista jälleenmyyvät esim. MIF, Infor, JTO ja Tieturi. Kaikki oikeudet valmennuksiin omistaa Imaction: Jari Vuorenmaa.


Lue lisää valmentaja Jari Vuorenmaan koulutuksista

Itsensä johtaminen ja oman ajankäytön hallinta

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen koulutukset tarjoavat konkreettisia työkaluja oman ajankäytön tehostamiseen, työn imun ja työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä työtapojen muokkaamiseen paremmin omaa persoonallisuutta tukeviksi.

Itsensä johtamisen koulutuksia ovat mm. yli 500 kertaa toteutettu Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua! ja Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä!

Vaikuttamistaidot ja osaamisen siirtäminen

Asiantuntijan viestintätaitojen koulutukset antavat asiantuntijoille, myyjille ja projektien vetäjille keinoja asioiden ja projektien edistämiseen, ideoiden myymiseen, neuvottelemiseen, päättäjiin vaikuttamiseen ja ihmisten sitouttamiseen yhteiseen tekemiseen. Valmennukset auttavat myös oman osaamisen siirtämiseen muille kouluttamalla ja perehdyttämällä.

Vaikuttamistaitojen koulutuksia ovat esim. yli 300 kertaa toteutettu Asiantuntijan vaikuttamistaito, Asiantuntija kouluttajana eli Train the trainer ja projektien vetäjille kohdistettu projektipäällikkökoulutus.

Tiimien vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen

Tiimien ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen auttaa lisäämään sujuvuutta yhteistyöhön sekä panostamaan vuorovaikutukseen, luottamukseen ja tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Valmennuksissa paneudutaan myös tiimin jäsenten persoonallisuuksien hyödyntämiseen tiimityössä.

Tiimeille räätälöitäviä valmennuksia ovat mm. WorkPlace Big Five -tiimivalmennusEverything DiSC -koulutus ja Toimiva tiimi -valmennus.


“Valmennan ihmisiä sekä johtamaan itseään että vaikuttamaan muihin. Autan myös tiimejä saamaan tuloksia aikaan sujuvammalla yhteistyöllä.”


Kouluttaja Jari Vuorenmaa

Kouluttajana Jari ei tee numeroa itsestään, vaan lähtee liikkeelle osallistujien tarpeista ja panostaa suoraan heidän omaan työhönsä sovellettaviin ratkaisuihin. Eikä rennosta ilmapiiristä ja sopivasta määrästä huumoriakaan haittaa ole.

Jari Vuorenmaan valmennuksissa on toista tuhatta osallistujaa vuosittain ja heistä 99% suosittelisi valmennuksia muillekin. Jari saa valmennuksissaan erityistä kiitosta käytännönläheisyydestä ja kyvystä antaa konkreettisia neuvoja työhaasteisiin.

Jari valmentaa sujuvasti englanniksi ja suomeksi ja on toteuttanut valmennuksia Suomen lisäksi 30 maassa Brasiliasta Kiinaan, Singaporesta Kanadaan ja Etelä-Afrikasta Venäjälle. Jari opiskeli kasvatustiedettä ja englantia.

Ennen oman valmennusyrityksensä perustamista runsas 10 vuotta sitten Jari työskenteli pitkään valmennusjohtajana FINTRAssa — Kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksessa.


Jari Vuorenmaan koulutuksiin osallistuneista henkilöistä 99% suosittelisi niitä muillekin.


Konsulttina Jari hyödyntää myös mm. seuraavia lisensoituja työkaluja

  • EQ-i 2.0 ja EQ-i 360 -tunneälyn arviointi ja tunneälyn kehittämisen työkalu
  • WorkPlace Big Five -persoonallisuusprofiili (Big Five -testi henkilöprofiilina esim. osana itsensä johtamisen koulutusta ja tiimivalmennuksissa Big Five -persoonallisuustesti tiimiprofiilina)
  • Total SDI (Strength Deployment Inventory) -arviointi,
  • Everything DiSC-analyysi (työyhteisö- ja johtajuusprofiilit)
  • 360-mittaukset ja arvioinnit.