Jari Vuorenmaa, valmentaja

”Olen Jari Vuorenmaa, itsensä johtamisen ja ajankäytön valmentaja, vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja tiimityöskentelyn konsultti. Autan ihmisiä johtamaan itseään, vaikuttamaan muihin ja tekemään yhteistyötä tiimeissä — myös etätyössä.”

— Jari Vuorenmaa, valmentaja ja kouluttaja

Jari Vuorenmaa, kouluttaja
Jari Vuorenmaa on Imactionin valmentaja ja kouluttaja.

Jari Vuorenmaan koulutusyritys Imaction toteuttaa asiakaskohtaisia valmennuksia yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille sekä suomeksi että englanniksi niin Suomessa kuin ulkomailla.

Jari tekee myös yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa ja osaa tämän sivuston valmennuksista ovat jälleenmyyneet myös Alma Talent, MIF, Infor, JTO ja Tieturi. Kaikki oikeudet valmennuksiin omistaa Imaction: Jari Vuorenmaa.


Lue lisää Jari Vuorenmaan koulutuksista

Itsensä johtaminen ja oman ajankäytön hallinta
Lue lisää…

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen koulutukset tarjoavat konkreettisia työkaluja oman ajankäytön tehostamiseen, työn imun ja työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä työtapojen muokkaamiseen paremmin omaa persoonallisuutta tukeviksi.

Itsensä johtamisen koulutuksia ovat mm. yli 500 kertaa toteutettu Ajanhallinnan koulutus — Keinoja oman työn johtamiseen ja Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä!

Asiantuntijatyössä vaikuttaminen ja osaamisen siirtäminen
Lue lisää..

Asiantuntijan viestintätaitojen koulutukset antavat asiantuntijoille, myyjille ja projektien vetäjille keinoja asioiden ja projektien edistämiseen, ideoiden myymiseen, neuvottelemiseen, päättäjiin vaikuttamiseen ja ihmisten sitouttamiseen yhteiseen tekemiseen. Valmennukset auttavat myös oman osaamisen siirtämiseen muille kouluttamalla ja perehdyttämällä.

Vaikuttamistaitojen koulutuksia ovat esim. yli 300 kertaa toteutettu Asiantuntijan vaikuttamistaito, Asiantuntija kouluttajana eli Train the trainer ja projektien vetäjille kohdistettu projektipäällikkökoulutus.

Tiimien vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
Lue lisää…

Tiimien ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen auttaa lisäämään sujuvuutta yhteistyöhön sekä panostamaan vuorovaikutukseen, luottamukseen ja tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Valmennuksissa paneudutaan myös tiimin jäsenten persoonallisuuksien hyödyntämiseen tiimityössä. Valittavana myös lyhyet koulutukset tyhy-päivään.

Tiimeille räätälöitäviä valmennuksia ovat mm. WorkPlace Big Five -tiimivalmennusEverything DiSC -koulutus ja Toimiva tiimi -valmennus.

Etätyöskentelyn ja virtuaalitiimien valmennukset
Lue lisää…

Etätyön koulutukset antavat käytännön ohjeita virtuaalitiimien työhön.

Lyhyinä osallistavina webinaareina toteutettavia etätyön valmennusten aiheita ovat mm. etätyö ja virtuaalitiimin johtaminen, virtuaalikokoukset etätyössä ja etätyö kotona ja oman työn johtaminen.


Kouluttajana Jari panostaa käytännönläheisyyteen

Kouluttajana Jari ei tee numeroa itsestään, vaan lähtee liikkeelle osallistujien tarpeista ja panostaa suoraan heidän omaan työhönsä sovellettaviin ratkaisuihin. Eikä rennosta ilmapiiristä ja sopivasta määrästä huumoriakaan haittaa ole.

Jari Vuorenmaan koulutusten osallistujista 99% suosittelisi niitä muillekin.

Jari Vuorenmaan valmennuksissa on toista tuhatta osallistujaa vuosittain ja heistä 99% suosittelisi valmennuksia muillekin. Jari saa valmennuksissaan erityistä kiitosta käytännönläheisyydestä ja kyvystä antaa konkreettisia neuvoja työhaasteisiin.

Jari valmentaa sujuvasti englanniksi ja suomeksi ja on toteuttanut valmennuksia Suomen lisäksi 30 maassa Brasiliasta Kiinaan, Singaporesta Kanadaan ja Etelä-Afrikasta Venäjälle. Jari opiskeli kasvatustiedettä ja englantia.

Ennen oman valmennusyrityksensä perustamista Jari työskenteli pitkään valmennusjohtajana FINTRAssa — Kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksessa.


Jari hyödyntää myös mm. seuraavia lisensoituja työkaluja

  • EQ-i 2.0 ja EQ-i 360 -tunneälyn arviointi ja tunneälyn kehittämisen työkalu
  • WorkPlace Big Five -persoonallisuusprofiili (Big Five -testi henkilöprofiilina esim. osana itsensä johtamisen koulutusta ja tiimivalmennuksissa Big Five -persoonallisuustesti tiimiprofiilina)
  • Total SDI (Strength Deployment Inventory) -arviointi,
  • Everything DiSC-analyysi (työyhteisö- ja johtajuusprofiilit)
  • 360-mittaukset ja arvioinnit.