Asiantuntijan vaikuttamistaito -koulutus vaikuttamisen keinojen tehostamiseen

Asiantuntijan vaikuttamistaito -koulutus on tehokas ja käytännönläheinen viestintätaitojen ja vaikuttamisen keinojen valmennus asiantuntijoille, joiden tehtävänä on viedä asioita ja projekteja eteenpäin organisaatiossa ilman muodollista valtaa — valmennusta on toteutettu jo yli 300 kertaa.

Miten asiantuntijana saat myytyä ideasi muille? Miten saat muut sitoutumaan? Miten vaikutat päättäjiin? Ja miksi omassa organisaatiossa vaikuttaminen on usein haastavampaa kuin asiakkaiden kanssa tapahtuva työ?

Asiantuntijan vaikuttamistaito viestintätaitojen koulutus, Jari Vuorenmaa. Miten viet asioita ja projekteja eteenpäin muiden avulla. Vaikuttamisen keinojen tehostamiseen asiantuntijatyössä.
asiantuntijan vaikuttamistaito

Asiantuntija johtaa vaikuttamalla — ilman muodollista valtaa

Asiantuntijatyötä tehdään jatkuvasti erilaisissa projekteissa, joissa asiantuntija vastaa asioiden ja hankkeiden eteenpäin viemisestä ja siitä, että saa muut sekä ymmärtämään että tekemään asioita — ilman suoranaista valtaa. Ja mitä isommassa organisaatiossa toimitaan, sitä enemmän haastetta muiden vakuuttaminen työhön tuo.

Tähän haasteeseen kattavan työkalupakin tarjoaa kaksipäiväinen vaikuttamisen ja viestintätaitojen valmennus Asiantuntijan vaikuttamistaito, valmentajana Jari Vuorenmaa.


Asiantuntijan vaikuttamistaito -valmennuksessa

  • saat keinot proaktiiviseen asioiden ja projektien edistämiseen
  • tunnistat oman vaikuttamistyylisi ja sen vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • saat laajan työkalupakin vaikuttamisen keinoja omaan työhösi sovellettavaksi
  • opit perustelemaan näkemyksesi vakuuttavasti ja kuulijalähtöisesti
  • harjoittelet ideoittesi myyntiä myös ajatteluttamalla ja oivalluttamalla
  • opit sitouttamaan muita yhteiseen tekemiseen ja vastuun ottamiseen
  • tehostat kykyäsi vaikuttaa päättäjiin ja saada asiat etenemään
  • saat asiantuntijuutesi tuottamaan tulosta

Asiantuntijan vaikuttamistaito -koulutus: sisältökuvaus

Mistä vaikuttamisessa on kysymys?

Mitkä ovat asiantuntijatyön vaikuttamishaasteet?
Millä keinoin lähdemme ratkomaan haasteita?
Miten hyvin hallitset vaikuttamisen kolme tasoa: ihmiset, asiasisällön ja menetelmät?

Mikä on oma vaikuttamistyylisi ja miten sitä voi kehittää?

Mikä on oma luontainen vaikuttamistyylisi?
Lähdetkö mieluummin liikkeelle asioista vai ihmisistä?
Painotatko enemmän suunnittelua vai tekemistä?
Mitkä ovat oman vaikuttamistyylisi vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet?
Mitkä asiat sinulta ehkä helposti unohtuvat vaikuttamistilanteissa?
Miten voit tasapainottaa ja monipuolistaa omaa vaikuttamisen tapaasi?

Miten luot luottamusta ja myyt ideoitasi muille?

Mistä luottamus syntyy ja miksi se on vaikuttamisen perusta?
Miten myyt ideoitasi muille?
Miten voit muokata omaa ideanmyyntitapaasi kuulijasi mukaan?
Milloin asiat kannattaa myydä ongelmina ja milloin mahdollisuuksina?

Miten ja missä vaiheessa osallistat muita ja saat heidät sitoutumaan?

Miten teet sidosryhmäanalyysin ja mietit, keihin kaikkiin sinun tulee vaikuttaa?
Miten ja milloin sitoutat muita ja otat heidät mukaan tekemiseen?
Miten hallitset osallistavan yhteistyön neljä vaihetta — ja minkä vaiheen yli todennäköisesti hyppäät liian usein?
Miksi vastaus kysymykseen ’miksi’ on vaikuttamisessa tärkein ja mitä muuta voit oppia muutosjohtamisen menetelmistä?
Miten pyydät muita tekemään asioita?

Miten valitset kuhunkin tilanteeseen sopivan vaikuttamisen menetelmän?

Milloin kannattaa vaikuttaa perustelemalla ja esittämällä — ja milloin ei?
Milloin kannattaa vaikuttaa osallistamalla ja ajatteluttamalla — ja milloin ei?
Mitkä vaikuttamismenetelmät sopivat parhaiten kuhunkin vaikuttamisen vaiheeseen?

Miten vaikutat perustelemalla ja esittämällä näkemyksesi?

Miten taustoitat perustelusi ja lähdet liikkeelle kuulijoittesi tietotasolta?
Miten rakennat hyvän perustelun TOR-mallilla?
Mikä on asiantuntijaperusteluiden yleisin ongelma ja miten ratkot sen?
Miksi päättäjien kanssa kannattaa aloittaa ’pihvillä’?
Miten teet hyvän päätösehdotuksen johdolle 7 kohdan kaavalla?

Miten vaikutat kysymällä, osallistamalla ja oivalluttamalla?

Miten teet alkuvaiheen vaikuttamista ja myyt ajatuksiasi oivalluttamalla muita?
Miten luot tarpeen ideallesi ennen ratkaisun esittämistä?
Miten osallistat muita yhteiseen ideointiin ja sitoutat heitä yhteiseen tekemiseen?

Miten tehostat kokouksissa vaikuttamista?

Miten aloitat vaikuttamisen jo ennen kokousta?
Miten luot kokoukselle napakan tavoitteen ja mahdollistat muiden valmistaumisen?
Miten toimit kokouksissa N-mallin mukaisesti ja varmistat ihmisten sitoutumisen?
Miten teet virtuaalikokouksistakin vuorovaikutteisia ja osallistavia?

Mitkä ovat oman vaikuttamisesi työkalut jatkossa?

Mitä valmennuksen menetelmistä ja työkaluista lähdet soveltamaan?
Mistä lähdet ensimmäiseksi liikkeelle?


Vaikuttamisen keinot kehittyvät harjoittelemalla

Asiantuntijan vaikuttamistaito -koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä asiakaskohtaisesti kohdennettuna ryhmävalmennuksena. Asiantuntijoiden viestintätaitojen koulutus sisältää runsaasti vaikuttamisen keinojen harjoittelua ja soveltamista omaan työhön, kattavan materiaalin ja ennakko-, väli- ja lopputehtävät.

Valmennukseen on liitettävissä myös DiSC-analyysi, WorkPlace Big Five -profiili tai tunneälyä mittaava EQ-i 2.0.

Valmennusta toteutetaan myös englanniksi nimellä “Influencer — how to influence and collaborate with impact“. Ota yhteyttä ja tilaa koulutus omalle ryhmällesi.


Vaikuttamistaitojen valmentaja Jari Vuorenmaa

Asiantuntijan viestintätaitojen kouluttaja Jari Vuorenmaa toimii valmentajana Asiantuntijan vaikuttamistaito-valmennuksessa.
Jari Vuorenmaa

Valmennuksen vetäjänä toimii vaikuttamistaitojen kouluttaja Jari Vuorenmaa.

Jari on toteuttanut tätä asiantuntijan viestintätaitojen ja vaikuttamisen keinojen valmennusta yli 300 kertaa sekä yritysasiakkaille että julkiselle sektorille niin Suomessa kuin ulkomailla Brasiliasta Kiinaan. 

Ota yhteyttä!

Jari kertoo mielellään valmennuksesta lisää — yhteystiedot löydät tämän sivun alalaidasta.

Tutustu myös osaamisen siirtämiseen keskittyvään Asiantuntija kouluttajana -koulutukseen.


Asiantuntijan vaikuttamistaito
-valmennusta on toteutettu
jo yli 300 kertaa.