Tervetuloa

“Valmennan asiantuntijatyön tekijöitä sekä johtamaan itseään ja omaa työtään että vaikuttamaan muihin asioiden ja työprojektien edistämiseksi. Autan myös tiimejä saamaan tuloksia aikaan yhtenä tiiminä työskentelemällä.”

— Jari Vuorenmaa, Imaction


Jari Vuorenmaan valmennukset auttavat vastaamaan projekti- ja asiantuntijatyön haasteisiin:

Jari Vuorenmaa, Imaction - Jari Vuorenmaa on Imactionin kouluttaja ja valmentaja
Jari Vuorenmaa on Imactionin kouluttaja ja valmentaja

Jari Vuorenmaan koulutusyritys Imaction toteuttaa valmennuksia sekä yrityksissä että julkisella sektorilla, niin suomeksi kuin englanniksi.

Valmennuksiin osallistuu yli 1000 henkilöä vuosittain — ja 99 % heistä suosittelisi niitä muillekin.

Yhteystiedot   |   Lisää Jarista


Nykypäivän asiantuntija- ja projektityössä tarvitaan kolmea keskeistä taitoa:

Asiantuntijatyössä ja projektityöskentelyssä menestymisen kolme ydintaitoa ovat: 1) itsensä johtaminen, 2) kyky vaikuttaa muihin ja 3) yhtenä tiiminä työskentely.  Kouluttaja Jari Vuorenmaa, Imaction © 2018-2019

Valmennukset näihin löydät alta.

Itsensä johtaminen – miten hallitset aikaasi, energiaasi ja työhyvinvointiasi?

Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmennuksilla lisäät sekä työtehoa että työhyvinvointia. Tutustu jo yli puoli tuhatta kertaa toteutettuihin oman työn johtamisen koulutuksiin:

Miten johdat itseäsi? Miten hallitset omaa työtäsi ja ajankäyttöäsi? Miten lisäät työn imun tunnetta? Miten muokkaat työtapojasi persoonallisuuttasi tukeviksi?

ajanhallinta | koulutus

Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua!
yli 500 kertaa järjestetty innostava ja konkreettinen oman työn johtamisen ja ajanhallinnan valmennus niin asiantuntijoille, assistenteille, esimiehille kuin koko tiimille työn imun ja työhyvinvoinnin lisäämiseen — lue lisää

itsensä johtaminen | koulutus

Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä!
uusi Big Five -malliin pohjautuva johdon ja esimiesten itsensä johtamisen valmennus, jossa opit muokkaamaan työtä ja työtapoja persoonallisuutta tukeviksi ja edistämään myös muiden työn tuloksellisuutta lue lisää

Jatka lukemista “Itsensä johtaminen – miten hallitset aikaasi, energiaasi ja työhyvinvointiasi?”

Vaikuttaminen – miten saat muut viemään asioita ja projekteja eteenpäin?

Asiantuntijan viestintätaitojen ja vaikuttamisen valmennuksissa kehität kykyäsi edistää asioita ja työprojekteja jakamalla osaamistasi ja sitouttamalla muut yhteistyöhön — vaikuttamalla muihin.

Miten johdat muita ilman esimiesasemaa? Miten myyt ideasi päättäjille? Miten sitoutat muut projekteihin? Miten siirrät omaa osaamistasi muille?

Asiantuntijan viestintätaidot

Asiantuntijan vaikuttamistaito
jo yli 300 kertaa toteutettu vaikuttamistaitojen koulutus asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu asioiden ja projektien edistäminen ilman muodollista valtaalue lisää

Kouluttajakoulutus

Asiantuntija kouluttajana – kouluttajakoulutus
asiantuntijoille, jotka työssään siirtävät osaamistaan muille ja kouluttavat tai perehdyttävät muita joko kasvotusten tai virtuaalisesti  — lue lisää

Projektipäällikkökoulutus

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaidot
valmennus projektien vetäjille ihmisten sitouttamiseen, asioista neuvottelemiseen ja sekä tekijöihin että päättäjiin vaikuttamiseen lue lisää

Tiimityö ja vuorovaikutus – miten saat tiimin puhaltamaan yhteen?

Tiimityön  ja vuorovaikutuksen kehittämisen valmennuksissa valjastat koko työyhteisön potentiaalin käyttöösi ja tehostat kykyäsi saada tuloksia aikaan — yhtenä tiiminä toimimalla.

Miten saat tiimin pelaamaan yhteen? Miten rakennat luottamusta? Miten tiimityö ja vuorovaikutus tehdään sujuvaksi? Miten saat tiimin koko potentiaalin käyttöön?

Persoonallisuus | tiimityö

WorkPlace Big Five -tiimivalmennukset
tiimin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja yksilöiden persoonallisuudesta tulevien vahvuuksien tunnistamiseen ja parempaan hyödyntämiseenlue lisää

Vuorovaikutus I työyhteisö

Everything DiSC -valmennukset
työyhteisön yhteistyö- ja vuorovaikutustyylien havainnollistamiseen ja yhteisen tekemisen sujuvoittamiseen lue lisää

yhteistyö I Tiimipäivä

Toimiva tiimi — tehoa yhteistyöhön -tiimipäivä
se rennompi tiimivalmennus tiimin sisäisen (ja ulkoisenkin) yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittämiseen lue lisää