Valmennukset tiimi- ja asiantuntijatyön haasteisiin

Jari Vuorenmaan koulutukset itsensä johtamiseen, asiantuntijatyössä vaikuttamiseen ja tiimityöskentelyyn — etätyössäkin.

“Valmennan asiantuntijatyön tekijöitä sekä johtamaan itseään ja omaa työtään että tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan muihin asioiden ja työprojektien edistämiseksi — myös etätyössä. Autan myös tiimejä saamaan tuloksia aikaan ketterästi yhtenä tiiminä työskentelemällä.”

— Jari Vuorenmaa, Imaction

Yhteystiedot   |   Lisää Jarista

Jari Vuorenmaa, Imaction - Jari Vuorenmaa on Imactionin kouluttaja ja valmentaja
Jari Vuorenmaa on Imactionin kouluttaja ja valmentaja

Tutustu valmennuksiin

Etätyö ja virtuaalityöskentely

Etätyön valmennukset auttavat tehostamaan virtuaalitiimeissä tapahtuvaa omaa ja yhteistä työskentelyä.

Lyhyiden etäyhteydellä toteutettavien koulutusten aiheina mm. etätyön johtaminen, virtuaalikokousten pitäminen ja etätyö kotona ja oman työn johtaminen.

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen valmennukset antavat käytännön keinoja oman työn ja itsensä johtamiseen.

Koulutusten aiheina mm. ajanhallinta ja oman työn johtaminen sekä Big 5 ja työskentelytapojen tuunaaminen.

Asiantuntijatyössä
vaikuttaminen

Vaikuttamisen ja yhteistyötaitojen valmennukset kehittävät kykyä edistää asioita ja projekteja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutusten teemoina mm. asiantuntijan vaikuttamistaidot, oman osaamisen jakaminen ja projektien vetäminen.

Tiimityöskentely ja vuorovaikutus

Tiimityön kehittämisen valmennukset auttavat tehostamaan vuorovaikutusta ja saamaan yhteistyöstä enemmän irti.

Koulutusten aiheina mm. Big 5 ja persoonallisuus, DiSC ja vuorovaikutus sekä tiimityön sujuvoittaminen. Mukana myös vaihtoehtoja tyky-päivään.

Toteutamme tällä hetkellä kaikki valmennukset etäkoulutuksina. Virtuaalikoulutuksissa käytössä mm. osallistavat ryhmätyöt mahdollistava Zoom, pienemmille ryhmille Teams tai etävalmennuksissa asiakkaan oma kokoustyökalu. Tutustu myös lyhyinä webinaareina toteutettaviin etätyön koulutuksiin.

Miten johdat itseäsi, vaikutat muihin ja saat tuloksia aikaan yhteistyössä muiden kanssa?

valmentajana Jari Vuorenmaa, Imaction

Imaction on Jari Vuorenmaan koulutusyritys, jonka tiimi- ja asiantuntijatyön kehittämisen valmennuksiin osallistuu yli 1000 henkilöä vuosittain.

Valmennukset kehittävät itseohjautuvassa tiimi- ja asiantuntijatyössä tarvittavia taitoja itsensä johtamisessa, muihin vaikuttamisessa ja yhteistyössä.

Imaction logo

Osaamista itseohjautuvan tiimi- ja asiantuntijatyön kehittämiseen

Itseohjautuvuus tiimi- ja asiantuntijatyössä edellyttää kolmea ketterän työskentelyn ydintaitoa: 1) itsensä johtaminen, 2) kyky vaikuttaa muihin ja 3) yhtenä tiiminä työskentely.  Kouluttaja Jari Vuorenmaa, Imaction © 2018
Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa?

Itseohjautuvuudessa on kyse vastuun ottamisesta oman ja yhteisen toiminnan ketterästä kehittämisestä ja johtamisesta tulosten saavuttamiseksi.

Mitä osaamista itseohjautuvuus edellyttää asiantuntijatyössä?

Itseohjautuvan asiantuntijatyön kehittämisen kolme kriittistä osaamista ovat: 1) oman työn ja itsensä johtaminen, 2) kyky jakaa osaamista, vaikuttaa muihin ja tehdä yhteistyötä asioiden edistämiseksi myös yli tiimi- ja organisaatiorajojen ja 3) taito oppia, luoda asioita ja saada tuloksia aikaan yhdessäohjautuvasti yhtenä tiiminä työskentelemällä. Mitä suurempaa itse- ja yhdessäohjautuvuutta tiimin tai asiantuntijan työ edellyttää esim. etätyössä, sitä suuremmat vaatimukset se asettaa näille kolmelle tekijälle.
— Jari Vuorenmaa, Imaction