Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaidot

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaidot on intensiivinen ihmisten johtamisen, vaikuttamisen ja neuvottelutaitojen koulutus projektien vetäjille, joiden työn tärkeimpiä menestystekijöitä on kyky vaikuttaa muihin ja saada heidät toimimaan projektin edistämiseksi. 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖKOULUTUS VALMENTAJANA JARI VUORENMAA

Miten luot yhteisen tarpeen projektille ja varmistat koko ohjausryhmän sitoutumisen projektiin? Miten saat ihmiset osallistumaan ja tekemään osansa työstä ilman suoraa esimiesasemaa? Miten neuvottelet tehokkaasti aikatauluista ja resursseista? Miten myyt projektiasi ja sen tuloksia muille?

Projektipäällikkökoulutus vaikuttamistaitojen ja neuvottelutaitojen koulutus, valmentaja Jari Vuorenmaa. Miten sitoutat muut projektiin? Vaikuttamistaidot ja neuvottelutaidot — projektipäällikkö | koulutus | Imaction

Projektin vetäjän roolissa yksi tärkeimpiä taitoja on kyky saada muut sitoutumaan yhteiseen tekemiseen.

Vaikuttamis- ja neuvottelutaitojen koulutus projektien vetäjille

Projektin vetäjän työ on vaikuttamisen näkökulmasta yksi haasteellisimmista. 

Toisaalta pitää vaikuttaa organisaatiossa ylöspäin päättäjiin ja ohjausryhmiin ja olla tarpeen vaatiessa tiukkakin neuvottelija kun on kyse aikatauluista, resursseista ja projektin laajuuden määrittelystä. Neuvottelutaitoja tarvitaan myös toimittajien ja alihankkijoiden kanssa toimiessa. 

Toisaalta projektin vetäjän pitää puolestaan olla kärsivällinen sitouttaja ja ihmisten osallistuttaja kun on kyse henkilöstön saamisesta mukaan projektin tehokkaaseen toimeenpanoon.

Näihin haasteisiin konkreettisia vaikuttamisen työkaluja tarjoaa Projektipäällikön vaikuttamistaidot -valmennus.

Projektipäällikön vaikuttamistaidot -koulutuksessa

 • saat kokonaiskuvan ihmisiin vaikuttamisesta projekteissa
 • tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi vaikuttajana
 • tiedostat kuhunkin projektivaiheeseen liittyvät vaikuttamisen haasteet ja keinot
 • monipuolistat ja tehostat omia neuvottelemisen taitojasi
 • otat käyttöösi laajan vaikuttamismenetelmien työkalupakin
 • kehität kykyäsi vaikuttaa niin päättäjiin kuin tekijöihin projektien edistämiseksi
 • kasvatat omaa proaktiivista otettasi ja itsevarmuuttasi vaativissakin vaikuttamistilanteissa
 • tehostat projektin tuloksellista läpivientiä

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaitojen valmennus: sisältökuvaus

Miten vaikuttamisen haasteet näkyvät projekteissa?
 • Mistä vaikuttamisessa on kysymys: ihmiset, asiasisältö ja menetelmät?
 • Mitkä koet itse suurimmiksi vaikuttamishaasteiksi projekteissa?
 • Mihin projektivaiheisiin haasteet sijoittuvat?
 • Miten lähdemme ratkomaan haasteita?
Mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ihmisiin vaikuttamisessa?
 • Mikä on oma luontainen vaikuttamistyylisi ja mitkä ovat sen vahvuudet?
 • Missä projektivaiheessa olet vaikuttamisen vahvuusalueellasi ja mihin vaiheisiin joudut panostamaan enemmän?
 • Miten voit kehittää omaa vuorovaikutus- ja vaikuttamistyyliäsi parempien tuloksien saamiseksi?
Miten vaikutat päättäjiin ja ohjausryhmiin?
 • Miten luot luottamusta ja myyt näkemyksesi ja ideasi päättäjille?
 • Miten mukautat omaa vaikuttamisen tapaasi riippuen siitä, kenelle puhut?
 • Miten laadit tehokkaan alle 3 minuutin päätösesityksen johdolle?
 • Miksi sinun vastuullasi on myös koko ohjausryhmän sitouttaminen projektin tavoitteisiin ja miten sen teet?
 • Miten myyt projektiasi muille?
Miten neuvottelet tavoitteellisesti ja tuloksellisesti?
 • Miten neuvottelet päättäjien ja ohjausryhmän kanssa projektin aikataulusta, resursseista, laadusta ja  projektin laajuudesta?
 • Miten neuvottelet tekijöiden tai toimittajien kanssa?
 • Miten valmistaudut neuvotteluun muistilistan avulla?
 • Miten hallitset rakentavan neuvottelun neljä vaihetta?
 • Mikä neuvotteluvaiheista on juuri sinun vaikuttamistyylillesi haastavin ja miten kehität omaa neuvottelukykyäsi?
Miten vaikutat projektin tekijöihin ja kohderyhmiin ja sitoutat heidät?
 • Miten laadit kattavan sidosryhmäanalyysin nopeasti?
 • Miksi pelkkä sidosryhmäviestintä ei työssäsi riitä, vaan joudut miettimään millä vaikuttamiskeinoilla siirrät kunkin kohderyhmän riittävälle sitoutumis- ja tietotasolle?
 • Miten laajennat sidosryhmäanalyysin vaikuttamisen suunnitelmaksi?
 • Miten valjastat muut viemään tietoa projektista eteenpäin — miksi projektikuvaukseen panostaminen kannattaa?
 • Miten menetelmillä kohderyhmiä kannattaa osallistaa kussakin projektivaiheessa?
Miten hanskaat projektien ongelmatilanteet?
 • Miten tartut epäkohtiin rakentavasti?
 • Miten osallistat muita aktiiviseen ongelmanratkaisuun?
 • Miten annat palautetta ja ohjeistat muita?
 • Milloin kannattaa käskeä ja milloin osallistaa?
 • Miten neuvottelet konfliktitilanteessa?
 • Miten ongelmista kannattaa viestiä ylöspäin?
Miten otat proaktiivisen vaikuttajan roolin projekteissasi?
 • Miksi oma kykysi vaikuttaa muihin on tärkein menestystekijä työssäsi?
 • Miten otat ihmisten osallistamisen ja vaikuttamisen suunnittelun osaksi projektisuunnitteluasi?
 • Miten lähdet kehittämään omaa vaikuttamistyyliäsi?
 • Mitkä vaikuttamismenetelmät otat omaan työkalupakkiisi?

Projektipäällikkökoulutuksen toteutus

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaitojen koulutus toteutetaan asiakaskohtaisesti kohdennettuna ryhmävalmennuksena ja sen minimikesto on kaksi päivää.

Koulutukseen voidaan liittää myös henkilön luontaisia toimintatapoja ja vahvuusalueita kuvaava WorkPlace Big Five -profiili tai DiSC-työyhteisöprofiili. 

Pyydä tarjous projektipäällikkökoulutuksesta omalle organisaatiollesi. Valmennusta toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi.


Projektipäällikkökoulutuksen valmentaja Jari Vuorenmaa

Jari Vuorenmaa toimii kouluttajana projektipäällikkökoulutuksessa "Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaito".
Vaikuttamis- ja neuvottelutaitojen valmentaja Jari Vuorenmaa

Valmentajana toimii vaikuttamistaitojen valmentaja Jari Vuorenmaa, joka on toteuttanut tätä valmennusta vuodesta 2007 lähtien sekä päätoimisille projektipäälliköille että projekteja ja kehittämishankkeita oman toimen ohella vetäville asiantuntijoille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää projektipäällikkökoulutuksesta!

Tutustu myös Asiantuntijan vaikuttamistaito -koulutukseen sekä muihin viestintätaitojen valmennuksiimme.