Toimiva tiimi — se rennompi tiimivalmennus ja tiimipäivä

Toimiva tiimi on ryhmän luottamusta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa tehostava tiimipäivä. Tiimin jäsenten yhteistyö- ja vaikuttamistyylien ymmärtämisen kautta kehitämme tiimin työtapoja Lencionin toimivan tiimin viidellä tasolla. Toimiva tiimi -valmennus sopii erinomaisesti myös projektitiimin kick off -valmennukseksi.

valmentajana Jari Vuorenmaa

Mitä arvostamme tiimityöskentelyssä? Miten mieluiten teemme yhteistyötä? Miten hyvin tieto kulkee tiimissämme? Miten sitoudumme ja otamme yhteistä vastuuta tiimin tekemisestä?

Toteutamme tällä hetkellä kaikki valmennukset virtuaalikoulutuksina. Etäkoulutuksissa käytössä mm. osallistavat ryhmätyöt mahdollistava Zoom, pienemmille ryhmille Teams tai webinaareissa asiakkaan oma kokoustyökalu. Tutustu myös lyhyinä webinaareina toteutettaviin etätyön koulutuksiin.

Tiimipäivä — Toimiva tiimi, Jari Vuorenmaa, Imaction. Tiimivalmennus tiimin yhteistyön, luottamuksen, vuorovaikutuksen ja tuloksellisuuden kehittämiseen.

Tiimityön onnistumisen perusedellytys on luottamus ja toistemme ymmärtäminen.

Tiimipäivä ja tiimivalmennus: “Toimiva tiimi”

Keskusteluja, ryhmätöitä ja iso kasa fläppitaululle tuotettuja ideoita tiimin sisäisen (ja ulkoisenkin) luottamuksen, yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseksi. Päivä aikaa keskustella rauhassa niistä asioista, joihin päivittäisessä työssä törmäämme jatkuvasti, mutta joista emme työpaikalla juurikaan ehdi puhua.

Ja vaikka tiimivalmennus toteutetaankin rennossa hengessä, käsiteltävät asiat ovat tiimin toiminnan kannalta olennaisia ja sekä tiimin jäsenten työmotivaatioon että tiimin tulokseen voimakkaasti vaikuttavia.

Valmennus sopii erinomaisesti myös projektitiimin perustamisvaiheen valmennukseksi.

Yhteistyötyylit ja toimivan tiimin viisi tasoa

Tiimivalmennuksessa lähdetään liikkeelle omasta ja koko tiimin yhteistyö- ja vuorovaikutustyylistä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja arvostamaan toinen toistemme odotuksia yhteistyön ja vuorovaikutuksen suhteen.

Päivän keskusteluja ja ryhmätöitä ohjaavat myös Patrick Lencionin ajatukset toimivan tiimin viidestä tasosta: aito luottamus, kyky rakentavaan erimielisyyteen, sitoutuminen, yhteinen vastuunotto ja tuloksellisuus.

Miten oma tiimisi pärjää niissä ja millä keinoin tiimin toimintaa voisi kehittää?

Toimiva tiimi -tiimipäivän sisältöä ovat mm.

Mitä arvostamme tiimityössä? Entä omassa tiimissämme?

Johdanto päivän aiheeseen

Mikä on oma ja koko tiimimme yhteistyö- ja vuorovaikutustyyli?

Millaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta arvostan?
Mitkä ovat oman yhteistyötyylini vahvuudet?
Mitä arvostan kommunikoinnissa muiden kanssa?
Missä vaiheessa haluan olla mukana yhteisessä tekemisessä?
Mihin yhteistyötyyliin koko tiimimme painottuu?

Missä olemme jo hyviä? Mitkä ovat tiimimme vahvuudet?

Mitkä ovat tiimin jäsenten yhteistyötyyleistä ja arvostuksista syntyvät vahvuudet?
Miten ne näkyvät tiimimme sisäisessä toiminnassa?
Miten ne näkyvät tiimimme ulkopuolisessa toiminnassa?

Miten voimme kehittää omaa ja koko tiimimme toimintaa?

Mitä mahdollisia kehittämiskohteita löydämme tiimin yhteistyötyyleistä?
Miten voimme kehittää tiimin toimintaa Patrick Lencionin toimivan tiimin viidellä tasolla?
– luottamukseen perustuva yhteistyö
– kyky rakentavaan erimielisyyteen
– sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin
– vastuunotto koko tiimin tavoitteista
– tulokseen pääseminen

Mihin sitoudumme ja mitä viemme käytäntöön?

Mihin sitoudumme yksilötasolla?
Mitä toimenpiteitä teemme tiimin sisäisen toiminnan tasolla?
Mitä toimenpiteitä teemme tiimin ulkoisen toiminnan tasolla?


Tiimipäivän toteuttaa valmentaja Jari Vuorenmaa

Toimiva tiimi -tiimipäivän vetää Jari Vuorenmaa. Jari toimii kouluttajana ja valmentajana omassa yrityksessään Imactionissä.
Tiimipäivän vetäjä Jari Vuorenmaa

Tiimivalmennus toteutetaan tyypillisesti koko päivän valmennuksena tai lyhennettynä puolen päivän versiona.

Päivän sisältö räätälöidään kullekin ryhmälle erikseen tiimin oman tilanteen ja haasteiden pohjalta. Valmennusta toteutetaan myös projektitiimeille projektin kick off -valmennuksena.

Valmentajana ja päivän vetäjänä toimi Jari Vuorenmaa, Imaction, ja valmennuskielenä voi olla suomi tai englanti.

Ota yhteyttä ja tilaa valmennus omalle tiimillesi.

Tutustu myös muihin tiimien kehittämisen ratkaisuihin.


“Tämä koulutus oli todella hyvä! Kaikki olivat samaa mieltä — kuulin paljon kommentteja, että paras koulutus ikinä. Monessa otteessa on myös tiimin välisissä kommunikoinneissa viitattu eri vuorovaikutustyyleihin.”