Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste Imactionin verkkosivuston käyttäjille, asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterinpitäjä

Imaction, Y-tunnus 1388371-1
Osoite: Imaction, Kivivuorentie 12 B 16, 01620 Vantaa
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jari Vuorenmaa, jari.vuorenmaa@imaction.fi, puhelin 040 5030117
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Emme käytä seurantaevästeitä verkkosivuillamme

Arvostamme yksityisyyttäsi emmekä käytä verkkosivuillamme seurantaevästeitä.

Emme kerää sivuillamme tietoja yksittäisistä kävijöistä, vaan tilastoimme verkkosivujen toimivuuden kehittämiseksi esim. sivuston kävijämääriä, millä sivuilla käydään eniten, millä päätelaitteilla sivuja katsellaan, mistä maista sivuilla käydään ja kauanko sivuilla vietetään aikaa. Tähän käytämme Plausible Analytics -työkalua, jonka tietoturvakäytänteistä löydät lisää tietoa täältä.

Teknisenä evästeenä käytössä on ls_smartpush, joka on Litespeed -palvelimen asettama sivuston käytettävyyttä parantava eväste.

Henkilötietojen käsittely kun otat meihin yhteyttä tai osallistut valmennukseemme

Emme kerää tietoja ilman syytä emmekä jaa niitä markkinointitarkoituksissa muille, vaan käsittelyn ensisijaisena perusteena on aina potentiaalisen asiakkaan yhteydenotto, asiakkaan ja Imactionin välinen asiakassuhde, suostumus ja/tai sopimus ja/tai asiakkaan antama toimeksianto.

Henkilötietoja käytetään

  • asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitoon
  • valmennusten ja koulutusten suunnitteluun, markkinointiin, toteuttamiseen ja kehittämiseen
  • asiakaspalautteen keräämiseen 
  • asiakkaan tilausten käsittelyyn, toimitukseen, laskutukseen ja suoritusten seurantaan.

Kerättyjen tietojen tietosisältö ja tietolähteet

Nimi, sähköposti, asiakkaan organisaatio ja mahdolliset muut henkilön tai asiakkaan edustajan (valmennuksen tilaajan) itse antamat tiedot. Tiedot saamme asiakkaalta itseltään tai valmennuksen tilaajalta.

Rekisterin suojaus

Ylläpidämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme hallussamme olevia henkilötietoja.

Henkilötietojen siirto ja luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmansille osapuolille ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Käytämme henkilötietoja pääsääntöisesti vain sisäisesti sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on kerätty. Varaamme oikeuden luovuttaa henkilötietoja niille kolmansille osapuolille, jotka työskentelevät meille niiden palvelujen tuottamiseksi, joita varten henkilötiedot on alun alkaen kerätty. Velvoitamme kolmansia osapuolia pitämään henkilötiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Joissakin valmennuksissamme luovutamme asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti toimeksiannon toteutettamiseksi henkilötietoja (valmennukseen osallistuvan henkilön nimi ja sähköpostiosoite) EU:n ulkopuolelle valmennukseen liittyvän persoonallisuus- tai käyttäytymistyylityökalun käyttämisen mahdollistamiseksi. Valmennuksiin osallistuvat henkilöt itse vastaavat työkalun lisäkysymyksiin ja päättävät muiden tietojensa antamisesta. Käytämme seuraavia EU:n ulkopuolella toimivia työkaluja, jotka on tarkoitettu valmennukseen osallistuvien henkilöiden oman kehittymisen tueksi:

  • WorkPlace Big Five Profile -persoonallisuustyökalussa käytetään Paradigm Personality Labsin My Paradigm – järjestelmää. Palvelun tarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Lue lisää MyParadigm -järjestelmän yksityisyydensuojasta.
  • Everything DiSC -käyttäytymistyylityökalussa käytetään Wileyn kustantamon ja Inchscape Publishing LCC:n EPIC – Electronic Profile Information Center -järjestelmää. Palvelun tarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Lue lisää EPIC ja MyEverythingDiSC -järjestelmien yksityisyydensuojasta.

Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen (nykyisen tai potentiaalisen), tapahtuman markkinoinnin, tai muun sopimuksessa määritellyn käyttötarkoituksen hoitamiseksi. Pyrimme minimoimaan hallussamme olevan henkilötiedon määrän. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne asiakkaalta itseltään ja niitä korjataan sekä poistetaan asiakkaan ilmoitusten mukaisesti.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja myös pyytää poistamaan tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Imaction, Kivivuorentie 12 B 16, 01620 Vantaa.

Lisätiedot

Jari Vuorenmaa, info@imaction.fi, puhelin 040 5030117

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.04.2021.