Tyky-päivän ja tiimipäivän koulutukset

Tyky-päivän ja tiimipäivän koulutukset innostavat kehittämään omaa ja tiimin toimintaa ja auttavat lisäämään työhyvinvointia, työn hallintaa, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Inspiroivat tyhy-päivän luennot ja valmennukset toteuttaa Jari Vuorenmaa, Imaction. Työhyvinvointipäivän toteutus onnistuu osallistavasti myös etänä.

Tyky-päivän, tyhy-päivän ja tiimipäivän ohjelmaksi sopivat mm. seuraavat lyhyet koulutukset:

Koska työhyvinvointipäivän koulutusten saatavuus on rajallinen, alustava varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Valmentaja Jari Vuorenmaa kertoo virkistyspäivien luennoista ja valmennuksista mielellään lisää.
Ota yhteyttä!

Tyky-päivän koulutusten ideana on virkistää aivoja antamalla uusi näkökulma työhön ja työhyvinvointiin ja innostaa kehittämään toimintaa.

Jari Vuorenmaa, Imaction

Tyky-päivä 1

”Johda itseäsi: keinoja oman työn hallintaan”

Tyky-päivän itsensä johtamisen koulutus

Tyky-päivän ohjelmaksi sopiva 2-4 tunnin itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taitojen koulutus antaa käytännön ideoita oman (ja yhteisen) työn hallintaan ja työssä jaksamiseen.

Valmennus toteutetaan rennon vuorovaikutteisena luentona, jossa kouluttajan alustusten välissä osallistujat pääsevät ideoimaan asioiden soveltamista omaan työhön.

Valmennus on innostava ja konkreettinen, sillä kouluttaja Jari Vuorenmaalla on kokemusta jo yli puolen tuhannen toteutetun itsensä johtamisen valmennuksen verran.

Jos aikaa on käytettävissä koko tiimipäivä, tutustu myös muihin ajanhallinnan ja itsensä johtamisen valmennuksiin. Tyhy-päivä voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi etänä ja missä päin Suomea tahansa (matkakulut lisätään valmennuksen hintaan).

Koulutuksen sisältönä mm.

  • persoonallisuus ja ajanhallinta: lyhyt, mutta osuva johdanto ihmisten erilaisiin työskentelytapoihin
  • työn hallinnan tunteen lisääminen: neuvoja omien työtehtävien hallintaan ja priorisointiin
  • keskittyminen ja työn imu: käytännön vinkkejä työn imun lisäämiseen ja oman energiatason ylläpitämiseen
  • työpäivän pirstaloitumisen ja multitaskauksen vähentäminen: omien ja yhteisten toimintatapojen rakentava kyseenalaistaminen
  • palautuminen ja stressinhallinta: helposti toteutettavia keinoja työn kuormitustekijöiden vähentämiseen ja palautumiseen
Katso ryhmäkoko ja hintatiedot:
PerustiedotTyhy-päivän koulutus
Kestopuoli päivää (2 – 4 tuntia)
Ryhmäkoko6 – 100 henkeä
Toteutusvuorovaikutteinen luento tai valmennus
Hinta-arvioEUR 2000,00 (+ alv 24%)
Kielisuomi tai englanti

Tyky-päivä 2

”Vuorovaikutuksella ja yhteistyötaidoilla tuloksiin”

Tyhy-päivän yhteistyötaitojen koulutus

Tyhy-päivän ja tiimipäivän ohjelmaksi sopiva 3-4 tunnin työyhteisön vuorovaikutustaitojen ja yhteistyön valmennus auttaa ymmärtämään työyhteisön jäsenten erilaisia vuorovaikutustyylejä ja odotuksia mm. muiden mukaan ottamisen, palautteen antamisen ja tietojen jakamisen suhteen — ja mukauttamaan omaa toimintaa sen pohjalta.

Rennossa hengessä ryhmätöin toteutettu oivalluttava valmennus avaa silmät ihmisten erilaisuudelle. Kouluttajana toimii Jari Vuorenmaa.

Jos aikaa on käytettävissä koko tiimipäivä, tutustu myös muihin vuorovaikutuksen ja tiimityön valmennuksiin. Tyky-päivä voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi etänä ja missä päin Suomea tahansa (matkakulut lisätään valmennuksen hintaan).

Koulutuksen sisältönä mm.

  • vuorovaikutus- ja yhteistyötyylit: lyhyt ja osuva johdanto ihmisten erilaisiin kommunikointitapoihin
  • eri yhteistyötyylien vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet: tyylien vertailu käytännössä
  • miten otamme muut mukaan yhteiseen tekemiseen: eri yhteistyötyylit toimivat eri tavoilla
  • miten annamme palautetta ja välitämme tietoja toisillemme: eri vuorovaikutustyylit arvostavat eri asioita ja toimivat eri tavoin
  • miten kehitämme yhteistyötä: miten voimme kehittää sekä omaa toimintaamme että yhteistyön tekemisen tapaamme
Katso ryhmäkoko ja hintatiedot:
PerustiedotTyky-päivän koulutus
Kestopuoli päivää (3 – 4 tuntia)
Ryhmäkoko6 – 80 henkeä
Toteutusryhmätöin toteutettava valmennus
Hinta-arvioEUR 2000,00 (+ alv 24%)
Kielisuomi tai englanti

Millainen on hyvä tyky-päivä?

Hyvä tyky-päivä tarjoaa virkistävää ajattelua aivoille — yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa tehtynä. Hyvä tyky-päivän koulutus antaa ajateltavaa ja keskusteltavaa pitkälle seuraaviin työviikkoihin.

Tyky-päivän ohjelman tehtävänä on aktivoida kehittämään omaa ja yhteistä työhyvinvointia uudesta näkökulmasta. Tärkeää on päästä itse oivaltamaan ja keskustelemaan työkavereiden kanssa niin ruohonjuuritason tekemisestä kuin meistä yksilöinä ja työyhteisönä — sopivasti rennolla huumorilla ja naurulla höystettynä.

Hyvä tyhy-päivä ja tiimipäivä tuottaa energiaa työyhteisön arkeen ja innostaa toimintaa kehittäviin kokeiluihin niin omassa kuin yhteisessä työn tekemisen tavassa.


Katso myös tyky-päivän ohjelmaksi sopivat etätyön valmennukset.


Ota yhteyttä ja kysy tyky-päivän ohjelmista lisää!

Valmentaja Jari Vuorenmaa antaa mielellään lisätietoja työhyvinvointipäivään sopivista koulutuksista.