Itsensä johtaminen – miten hallitset aikaasi, energiaasi ja työhyvinvointiasi?

Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmennuksilla lisäät sekä työtehoa että työhyvinvointia. Tutustu jo yli puoli tuhatta kertaa toteutettuihin oman työn johtamisen koulutuksiin:

Miten johdat itseäsi? Miten hallitset omaa työtäsi ja ajankäyttöäsi? Miten lisäät työn imun tunnetta? Miten muokkaat työtapojasi persoonallisuuttasi tukeviksi?

ajanhallinta | koulutus

Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua!
yli 500 kertaa järjestetty innostava ja konkreettinen oman työn johtamisen ja ajanhallinnan valmennus niin asiantuntijoille, assistenteille, esimiehille kuin koko tiimille työn imun ja työhyvinvoinnin lisäämiseen — lue lisää

itsensä johtaminen | koulutus

Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä!
uusi Big Five -malliin pohjautuva johdon ja esimiesten itsensä johtamisen valmennus, jossa opit muokkaamaan työtä ja työtapoja persoonallisuutta tukeviksi ja edistämään myös muiden työn tuloksellisuutta lue lisää


Ajanhallinta asiantuntijatyössä, esimiehen ajanhallinta ja itsensä johtaminen ja oma työhyvinvointi ovat teemoina Jari Vuorenmaan yli 500 kertaa toteutetuissa valmennuksissa. Tilaa luento tai koulutus Jari Vuorenmaa, Imaction.

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen -valmennus on panostus työtehoon ja työhyvinvointiin

Nykypäivän hektisessä ympäristössä oman ajankäytön hallinta työssä on haastavaa. Päällekkäiset projektit, jatkuvat muutokset, tulipalot, keskeytykset ja sähköpostit nostavat herkästi stressitasoamme ja laskevat keskittymiskykyämme, työtehoamme ja työmotivaatiotamme.

Oman työhyvinvoinnin edistäminen ja oman työn johtaminen ovat entistä tärkeämpiä ja entistä enemmän omalla vastuullamme.


Ajanhallinta asiantuntijatyössä

Jos etsit valmennusta esim. asiantuntijoille, assistenteille, projektipäälliköille, esimiehille tai koko tiimille, tutustu koulutukseen Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua!

Valmennus antaa konkreettisia keinoja, joilla jokainen itse voi vaikuttaa omaan työhön ja työhyvinvointiin.


Esimiehen ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Jos haluat itsensä johtamisen lisäksi keinoja myös muiden johtamiseen ja tiimin vahvuuksien parempaan hyödyntämiseen, tutustu persoonallisuuden Big Five -malliin pohjautuvaan itsensä johtamisen valmennukseen Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä!

Koulutus antaa näkemystä omiin vahvuuksiin panostamiseen (ja keinoja vähemmän luontaisen tekemisen kompensoimiseen) sekä omassa työssä että muiden johtamisessa ja tiiminä työskentelyssä.


Tutustu myös vaikuttamistaitojen ja tiimityön kehittämisen valmennuksiin.

Kysy lisää tai pyydä tarjous. 


“Jos ajanhallinta asiantuntijatyössä on haastavaa, ei esimiehen ajanhallinta ainakaan sen helpompaa ole.”