Oman työn johtaminen, ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Itsensä johtamisen, ajanhallinnan ja oman työn johtamisen koulutukset antavat keinoja sekä oman työn hallintaan ja kehittämiseen että työhyvinvointiin.

Tutustu jo yli puoli tuhatta kertaa toteutettuihin, erityisesti asiantuntijatyön tekijöille suunnattuihin valmennuksiin.Oman työn johtamisen koulutus on panostus työn hallintaan ja työhyvinvointiin

Nykypäivän hektisessä ympäristössä oman työn hallinnan tunteen ylläpitäminen on haastavaa. Päällekkäiset projektit, jatkuvat muutokset, keskeytykset ja sähköpostit nostavat herkästi stressitasoamme ja laskevat keskittymiskykyämme, työtehoamme ja työmotivaatiotamme.

Oman työn hallinnasta ja omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat entistä tärkeämpiä — ja samalla oman työn kehittäminen on entistä enemmän omalla vastuullamme.

Mitä on oman työn johtaminen?

Oman työn johtamisella tarkoitetaan työn tavoitteisiin johtavien työtehtävien ja -menetelmien suunnittelua ja valintaa, oman osaamisen kehittämistä ja oman edistymisen seurantaa. Se sisältää myös työhyvinvoinnin näkökulman: omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja työskentelytapojen muokkaamisen hyvinvointia tukeviksi.

Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taidot muodostavat oman työn johtamisen perustan.

Oman työn johtaminen asiantuntijatyössä

Asiantuntijaorganisaatioissa oman työn johtamisen taitojen merkitys korostuu asiantuntijatyön usein hyvin itsenäisen luonteen vuoksi.

Jos etsit koulutusta esim. asiantuntijoille, esihenkilöille tai koko tietotyötä tekevälle tiimille, tutustu ajanhallinnan ja oman työn johtamisen koulutukseen Keinoja oman työn johtamiseen.

Oman työn johtamisen koulutus antaa käytännön keinoja, joilla jokainen voi itseohjautuvasti vaikuttaa omaan työhönsä: oman työn kehittämiseen, työpäivänsä sujuvuuteen ja työhyvinvointiinsa.

Lyhyempi vuorovaikutteisena luentona toteutettava versio koulutuksesta sopii myös tyky-päivään.

Esihenkilön itsensä johtaminen ja tiimin toiminnan kehittäminen

Jos haluat itsensä johtamisen lisäksi keinoja myös muiden johtamiseen esihenkilötyössä ja tiimin vahvuuksien parempaan hyödyntämiseen, tutustu persoonallisuuden Big Five -malliin pohjautuvaan itsensä johtamisen valmennukseen Johda itseäsi (ja muita) – tuunaa työtä!

Koulutus antaa näkemystä oman työn kehittämiseen: omiin vahvuuksiin panostamiseen (ja keinoja vähemmän luontaisen tekemisen kompensoimiseen) omassa työssä, muiden johtamisessa ja tiiminä työskentelyssä.

Työhyvinvointikoulutus

Itsensä johtamisen ja oman työn johtamisen koulutukset ovat käytännön tason työhyvinvointikoulutuksia.

Erityisesti koko tiimille tiimivalmennuksena tai esihenkilö- tai asiantuntijaryhmälle yhteisesti toteutettuna ne antavat mahdollisuuden keskustella laajemmin omaan ja yhteiseen työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja ideoida sopivia kehittämistoimenpiteitä. Samalla ne lisäävät ryhmän yhteenkuuluvuutta ja luottamusta, mikä myös kehittää työhyvinvointia.


Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taidot muodostavat oman työn johtamisen perustan — ja vaikuttavat suoraan myös työhyvinvointiin.

Jari Vuorenmaa, Imaction
Oman työn johtamisen ja itsensä johtamisen taidot ja koulutukset antavat keinoja työhyvinvoinnin kasvattamiseen.

Tutustu myös vaikuttamistaitojen ja tiimityön kehittämisen valmennuksiin.

Kysy lisää oman työn johtamisen kouluttaja Jari Vuorenmaalta tai pyydä tarjous omalle tiimillesi tai organisaatiollesi.