Miten johdat itseäsi ja hallitset työtäsi ja aikaasi?

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

valmentajana Jari Vuorenmaa

Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmennuksilla lisäät sekä työn hallintaa että työhyvinvointia. Tutustu jo yli puoli tuhatta kertaa toteutettuihin innostaviin oman työn ja itsensä johtamisen koulutuksiin.

Miten johdat itseäsi? Miten hallitset omaa työtäsi ja ajankäyttöäsi? Miten lisäät työn imun tunnetta ja autat koko tiimiä kehittämään toimintaa? Miten otat ihmisten erilaisuuden huomioon ja autat myös muita johtamaan itseään? Miten muokkaat koko tiimin yhteisiä työtapoja persoonallisuudesta tulevia vahvuuksia hyödyntäviksi?

Ajanhallinnan
valmennus

Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!

“Tehosta ajankäyttöäsi” on jo yli 500 kertaa järjestetty innostava ja konkreettinen oman työn johtamisen ja ajanhallinnan valmennus tiimille, asiantuntijoille, assistenteille, esimiehille ja koko organisaatiolle työn imun ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Itsensä johtamisen
valmennus

Johda itseäsi (ja muita) – tuunaa työtä!

“Johda itseäsi” on uusi Big Five -malliin pohjautuva koko tiimin, johdon ja esimiesten itsensä johtamisen valmennus, jossa opit muokkaamaan työtä ja työtapoja persoonallisuutta tukeviksi ja edistämään myös tiimin yhteisen työn tuloksellisuutta.

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen valmennus on panostus työtehoon ja työhyvinvointiin.

Nykypäivän hektisessä ympäristössä oman ajankäytön hallinta työssä on haastavaa. Päällekkäiset projektit, jatkuvat muutokset, tulipalot, keskeytykset ja sähköpostit nostavat herkästi stressitasoamme ja laskevat keskittymiskykyämme, työtehoamme ja työmotivaatiotamme.

Oman työhyvinvoinnin edistäminen ja oman työn johtaminen ovat entistä tärkeämpiä ja entistä enemmän omalla vastuullamme.

"Jos ajanhallinta asiantuntijatyössä on haastavaa, ei esimiehen ajanhallinta ainakaan sen helpompaa ole." Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmennukset — toteutettu yli 500 kertaa. Jari Vuorenmaa, Imaction.

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta muodostavat itseohjautuvan työn perustan.

Jari Vuorenmaa, Imaction
Ajanhallinta asiantuntijatyössä, tiimissä ja koko organisaatiossa

Jos etsit valmennusta esim. asiantuntijoille, esimiehille tai koko tiimille tai organisaatiolle, tutustu oman työn ja ajanhallinnan koulutukseen Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!

Valmennus antaa päivittäiseen työskentelyyn sopivia konkreettisia keinoja, joilla jokainen voi itseohjautuvasti vaikuttaa omaan työhönsä, työpäivänsä sujuvuuteen ja työhyvinvointiinsa.

Koulutus sopii erinomaisesti myös TYKY- tai tiimipäivään.

Esimiehen ajanhallinta ja itsensä johtaminen ja tiimin toiminnan kehittäminen

Jos haluat itsensä johtamisen lisäksi keinoja myös muiden johtamiseen ja tiimin vahvuuksien parempaan hyödyntämiseen, tutustu persoonallisuuden Big Five -malliin pohjautuvaan itsensä johtamisen valmennukseen Johda itseäsi (ja muita) – tuunaa työtä!

Koulutus antaa näkemystä omiin vahvuuksiin panostamiseen (ja keinoja vähemmän luontaisen tekemisen kompensoimiseen) omassa työssä, muiden johtamisessa ja tiiminä työskentelyssä.

Tutustu myös vaikuttamistaitojen ja tiimityön kehittämisen valmennuksiin.

Kysy lisää itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmentaja Jari Vuorenmaalta tai pyydä tarjous omalle tiimillesi tai organisaatiollesi. 

Jos ajanhallinta asiantuntijatyössä on haastavaa, ei esimiehen ajanhallinta ainakaan sen helpompaa ole.