Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Miten johdat itseäsi ja työtäsi?

Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmennuksilla lisäät sekä työnhallintaa että työhyvinvointia. Tutustu jo yli puoli tuhatta kertaa toteutettuihin, erityisesti asiantuntijatyön tekijöille suunnattuihin oman työn ja itsensä johtamisen koulutuksiin.

VALMENTAJANA JARI VUORENMAA

Ajanhallinnan
valmennus

Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!

”Tehosta ajankäyttöäsi” on jo yli 500 kertaa järjestetty innostava ja konkreettinen oman työn johtamisen ja ajanhallinnan valmennus erityisesti asiantuntijatyön tekijöille, tiimille ja koko organisaatiolle työn imun ja työnhallinnan lisäämiseen.

Itsensä johtamisen
valmennus

Johda itseäsi (ja muita) – tuunaa työtä!

”Johda itseäsi” on uusi Big Five -malliin pohjautuva koko tiimin, johdon ja esimiesten itsensä johtamisen valmennus, jossa opit muokkaamaan työtä ja työtapoja persoonallisuutta tukeviksi ja edistämään myös tiimin yhteisen työn tuloksellisuutta.

Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen valmennus on panostus työnhallintaan ja työhyvinvointiin.

Nykypäivän hektisessä ympäristössä oman työnhallinnan tunteen ylläpitäminen on haastavaa. Päällekkäiset projektit, jatkuvat muutokset, tulipalot, keskeytykset ja sähköpostit nostavat herkästi stressitasoamme ja laskevat keskittymiskykyämme, työtehoamme ja työmotivaatiotamme.

Oman työn johtaminen ja omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat entistä tärkeämpiä ja entistä enemmän omalla vastuullamme.


Ajanhallinta asiantuntijatyössä, tiimissä ja koko organisaatiossa

Jos etsit valmennusta esim. asiantuntijoille, esimiehille tai koko tietotyötä tekevälle tiimille, tutustu oman työn ja ajanhallinnan koulutukseen Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!

Valmennus antaa päivittäiseen työnhallintaan sopivia käytännön keinoja, joilla jokainen voi itseohjautuvasti vaikuttaa omaan työhönsä, työpäivänsä sujuvuuteen ja työhyvinvointiinsa.

Lyhyempi vuorovaikutteisena luentona toteutettava versio koulutuksesta sopii myös tyky-päivään.

Esimiehen ajanhallinta ja itsensä johtaminen ja tiimin toiminnan kehittäminen

Jos haluat itsensä johtamisen lisäksi keinoja myös muiden johtamiseen ja tiimin vahvuuksien parempaan hyödyntämiseen, tutustu persoonallisuuden Big Five -malliin pohjautuvaan itsensä johtamisen valmennukseen Johda itseäsi (ja muita) – tuunaa työtä!

Koulutus antaa näkemystä omiin vahvuuksiin panostamiseen (ja keinoja vähemmän luontaisen tekemisen kompensoimiseen) omassa työssä, muiden johtamisessa ja tiiminä työskentelyssä.


"Jos ajanhallinta asiantuntijatyössä on haastavaa, ei esimiehen ajanhallinta ainakaan sen helpompaa ole." Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmennukset — toteutettu yli 500 kertaa. Jari Vuorenmaa, Imaction.

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta muodostavat itseohjautuvan työnhallinnan perustan.

Jari Vuorenmaa, Imaction

Tutustu myös vaikuttamistaitojen ja tiimityön kehittämisen valmennuksiin.

Kysy lisää itsensä johtamisen ja ajanhallinnan valmentaja Jari Vuorenmaalta tai pyydä tarjous omalle tiimillesi tai organisaatiollesi. 

Jos ajanhallinta asiantuntijatyössä on haastavaa, ei esimiehen ajanhallinta ainakaan sen helpompaa ole.