Itsensä johtamisen valmennus

Johda itseäsi — tuunaa työtä!

Itsensä johtamisen koulutus ”Johda itseäsi – tuunaa työtä!” on persoonallisuuden Big Five -malliin pohjautuva valmennus, jossa opit muokkaamaan omaa työtäsi ja työtapojasi paremmin omaan persoonaasi sopiviksi. Itsensä johtamisen valmennus antaa myös keinoja auttaa muita johtamaan itseään ja tehostamaan koko tiimin toimintaa. 

VALMENTAJANA JARI VUORENMAA

Itsensä johtamisen valmentaja Jari Vuorenmaan koulutus antaa konkreettisia keinoja niin oman työn tuunaamiseen kuin koko tiimin toiminnan tehostamiseen.

Tutustu myös koulutukseen ”Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!”, joka on oman päivittäisen työn ja ajankäytön hallinnan valmennus.


Itsensä johtamisen koulutus antaa keinoja oman työn tuunaamiseen Big Five -persoonallisprofiilin avulla. Jari Vuorenmaa, Imaction.

Itsensä johtamisen koulutus antaa keinoja oman työn tuunaamiseen.

Itsensä johtamisen koulutus auttaa johtamaan myös muita

Työ vaatii meiltä monenlaista tekemistä — osa siitä tulee meiltä luonnostaan ja osa taas vaatii meiltä enemmän energiaa. ”Johda itseäsi — tuunaa työtä!” -valmennuksen avulla pystyt tietoisesti muokkaamaan työtäsi ja työn tekemisen tapaasi paremmin persoonaasi sopivaksi.

Mitä tehokkaammin pääset työskentelemään luontaisilla vahvuusalueillasi, sitä parempiin tuloksiin pääset. Valmennus antaa myös keinoja vähemmän luontevan tekemisen sujuvoittamiseen.

Mikä on persoonallisuuden Big Five -malli?

WorkPlace Big Five on työelämää varten tehty henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. Se perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen kuvaamiseen.

Big Five -mallin avulla opit myös hyödyntämään luontaisten vahvuusalueiden tuntemusta muiden johtamisessa ja sparraamaan heitä tekemään työtään tuloksekkaammin.

Itsensä johtamisen valmennuksessa

 • tunnistat omasta persoonastasi tulevat luontaiset vahvuusalueesi
 • tuunaat omaa työn tekemiseen tapaasi persoonaasi sopivaksi
 • vähennät turhaa työssä kuormittumista
 • saat keinoja myös niiden töiden tekemiseen, jotka eivät ole sinulle niin luontaisia
 • lisäät työhyvinvointia, työmotivaatiota ja työn imun tunnetta
 • ymmärrät paremmin erilaisia ihmisiä ja erilaisia työn tekemisen tapoja — omaasikin
 • opit myös sparraamaan muita oman työn tuunaamisessa
 • ja jos osallistut valmennukseen kollegoittesi kanssa, pystytte jakamaan työtehtäviä paremmin tiimissä

Itsensä johtamisen koulutuksen sisältö

Miksi persoonallisuuden tunteminen on tärkeää johtaessamme itseämme ja työtämme?
 • Miksi saamme enemmän aikaiseksi ja jaksamme paremmin kun pystymme hyödyntämään omia luontaisia vahvuusaluitamme?
 • Mitä oma WorkPlace Big Five -profiilini kertoo toimintatavoistani ja vahvuusalueistani?
 • Millaiseen tekemiseen minulla on paljon luontaista energiaa ja millaiseen vähemmän?
Miten herkästi reagoimme stressiin?
 • Miten herkästi huolestumme?
 • Miten optimistisesti tulkitsemme tilanteita?
 • Miten paljon aikaa tarvitsemme toipuaksemme stressistä?
 • Miten muokkaan työtapojani oman stressiherkkyyteni pohjalta? Miten varmistan riittävän palautumisen?
Miten hyvin siedämme ihmisistä ja tilanteista syntyvää aistiärsytystä?
 • Miten paljon nautimme yksin tai muiden seurassa työskentelystä?
 • Millainen fyysisen energian tarve meillä on?
 • Miten paljon haluamme ottaa johtajuutta?
 • Miten muokkaan työtapojani oman ekstroversiotasoni pohjalta?
Miten avoimia olemme uusille tavoille tehdä asioita?
 • Pidämmekö enemmän suunnitelmien luomisesta vai niiden toteuttamisesta?
 • Miten helposti hyväksymme muutoksia?
 • Miten siedämme yksityiskohdista huolehtimisesta?
 • Miten muokkaan työtapojani oman uutuushakuisuuteni tason pohjalta?
Missä määrin mukaudumme toisten tarpeisiin?
 • Missä määrin näemme vaivaa muiden tarpeiden tyydyttämiseksi?
 • Miten toimimme konflikti- ja ristiriitatilanteissa?
 • Kuinka paljon tarvitsemme palautetta ja tunnustusta?
 • Miten muokkaan työtapojani oman mukautuvuustasoni pohjalta?
Millä tavalla työskentelemme kohti tavoitteita?
 • Miten järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti työskentelemme?
 • Miten kohdentuvaa keskittymisemme on?
 • Miten suuri perfektionismin tarpeemme on?
 • Miten kova saavuttamisen tarve meillä on?
 • Miten muokkaan työtapojani oman päämääräkeskeisyyteni pohjalta?

Kenelle itsensä johtamisen valmennus on tarkoitettu?

Itsensä johtamisen ”Johda itseäsi – tuunaa työtä!” -valmennus sopii kaikille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työn tekemisen tapaansa. Kaikkein eniten valmennuksesta saa irti, jos siihen osallistuu yhdessä koko tiimin kanssa.

Erityisen hyödyllinen valmennus on esimies- ja johtotehtävissä toimiville ja siksi tätä valmennusta toteutetaan usein osana johdon ja esimiesten valmennusohjelmia.


Itsensä johtamisen valmennuksen toteutus

Itsensä johtamisen valmennus toteutetaan asiakaskohtaisille ryhmille yhden päivän valmennuksena, jota edeltää WorkPlace Big Five -kyselyyn vastaaminen netissä. Valmennuksessa jokainen osallistuja saa oman henkilökohtaisen profiiliraporttinsa. Valmennus on toteutettavissa suomeksi ja englanniksi, profiiliraportteja on saatavissa muillakin kielillä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous valmennuksesta omalle tiimillesi.


Itsensä johtamisen valmentaja Jari Vuorenmaa

Itsensä johtamisen valmentaja Jari Vuorenmaa toimii kouluttajana omassa yrityksessään Imactionissä.
Jari Vuorenmaa

Valmennuksen toteuttaa itsensä johtamisen valmentaja Jari Vuorenmaa, WorkPlace Big Five -sertifioitu konsultti.

Jari on toteuttanut yli puoli tuhatta oman ajanhallinnan ja itsensä johtamisen valmennusta kaikkiaan 30 eri maassa.

Lisätietoa WorkPlace Big Five -työkalusta löydät myös WorkPlace Nordicin sivuilta.

Tutustu myös Keinoja oman työn johtamiseen -koulutukseen sekä  WorkPlace Big Five -tiimityövalmennukseemme.

Sertifiointi WorkPlace Big Five -valmentaja ja koulutta

Tuunaa työtäsi ja työtapojasi
itsensä johtamisen valmennuksessa
WorkPlace Big Five -profiilisi
avulla.

Jari Vuorenmaa