WorkPlace Big Five -tiimivalmennus

Persoonallisuuden Big Five -malliin pohjautuva WorkPlace Big Five -tiimivalmennus auttaa saamaan ihmisten koko potentiaalin parempaan käyttöön. Se lisää luottamusta ja ymmärrystä sekä tiimityössä että asiakkaiden kanssa tapahtuvassa yhteistyössä auttamalla ihmisiä tuntemaan itsensä ja toisensa ja kehittämään yhteistyön tuloksellisuutta.

YHTEISTYÖ- JA TIIMITAITOJEN VALMENNUS
VALMENTAJANA JARI VUORENMAA

Me kaikki viihdymme paremmin tiimissä, jonka jäsenet luottavat toisiinsa ja ymmärtävät toisiaan. Saamme myös parempia tuloksia aikaan työssämme kun voimme työskennellä omasta persoonallisuudesta tulevilla vahvuusalueillamme.

Mutta miten hyvin tunnemme itsemme? Entä työkaverimme? Miten saamme tiimin koko energiapotentiaalin parhaiten käyttöön?

Entä miten hyödynnämme ihmistuntemusta asiakastyössä?

WorkPlace Big Five -tiimivalmennus. Miten saat tiimisi koko energiapotentiaalin käyttöön? Miten hyvin tiimisi hyödyntää persoonallisuudesta tulevia vahvuusalueita? Valmentajana WorkPlace Big Five -sertifioitu kouluttaja Jari Vuorenmaa. WorkPlace Big Five -profiilit ja -testit ja -valmennukset, Imaction.

Persoonallisuuden ymmärtäminen on tärkeää sekä tiimityössä että asiakassuhteiden kehittämisessä.

Big Five -tiimivalmennus kehittää tiimityötä ja auttaa

 • ymmärtämään itseä ja muita tiimin jäseniä paremmin
 • hyödyntämään yksilöiden vahvuuksia tiimin toiminnassa
 • sujuvoittamaan koko tiimin toimintaa ja yhteistyötä
 • kehittämään tiimin työskentely- ja toimintatapoja
 • havaitsemaan ihmisille vaikeammat ja haasteellisemmat osa-alueet
 • lisäämään yhteistyön mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Mikä on WorkPlace Big Five?

WorkPlace Big Five on työelämää varten tehty henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu.

Se perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen kuvaamiseen.

Big Five -valmennuksen sisältö

Moduuli 1:
Mitä hyötyä persoonallisuuden ymmärtämisestä on tiimityössä?
 • Miksi ihmiset viihtyvät ja saavat enemmän aikaiseksi tiimeissä, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia?
 • Mitä persoonallisuus kertoo meistä (luontaisia taipumuksia) ja mitä se ei kerro meistä (suoriutumista tehtävistä)?
 • Miten itse arvioisit itseäsi tai työkavereitasi Big Five -mallin viidellä persoonallisuuden pääpiirteellä? Osutko oikeaan?
Moduuli 2:
Mitkä ovat omasta persoonallisuudesta tulevat luontaiset vahvuutemme? Miten hyvin tunnemme toisemme?
 • Mihin sijoitumme persoonallisuuden viidellä pääpiirteellä?
 • Miten herkästi reagoimme stressiin? (reagointiherkkyys)
 • Miten hyvin siedämme ihmisistä ja tilanteista aiheutuvaa aistiärsytystä? (ekstroversio)
 • Miten avoimia olemme uusille tavoille tehdä asioita? (uutuushakuisuus)
 • Missä määrin mukaudumme toisten tarpeisiin? (mukautuvuus)
 • Millä tavalla työskentelemme kohti tavoitteita? (päämääräkeskeisyys)
Moduuli 3:
Miten persoonallisuutemme erot ja samankaltaisuudet näkyvät työtilanteissa? Miten hyvin ymmärrämme toisiamme?
 • Miten yksilölliset eromme näkyvät jokapäiväisissä työtilanteissa persoonallisuuden 23 alapiirteellä?
 • Mitkä persoonallisuuden piirteet korostuvat tiimimme työtehtävissä?
 • Kuinka hyvin ymmärrämme toinen toisiamme ja persoonallisuudesta tulevia vahvuuksiamme?
 • Miten voimme toimia paremmin yhteen?
Moduuli 4:
Mikä on koko tiimimme profiili ja mitä se kertoo tiimimme toiminnasta?
 • Mitkä ovat tiimimme luontaiset vahvuudet?
 • Millainen tekeminen syntyy tiimiltämme helposti (ja millainen sitten ehkä ei)?
 • Millaista toimintaa arvostamme tiimissämme?
 • Mitkä ovat tiimimme mahdolliset kehittämiskohteet?

Moduuli 5:
Miten voimme kehittää omaa ja koko tiimimme toimintaa?
 • Millaisiin toimintatapoihin tai asioihin meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota?
 • Miten teemme työstämme itsellemme mielekkäämpää?
 • Miten voimme auttaa toisiamme pääsemään parempiin tuloksiin?
 • Miten hyödynnämme tai tasapainotamme omasta persoonallisuudesta tulevia taipumuksia?

Big Five -profiili ja -tiimivalmennus

Valmennus toteutetaan yhden päivän yhteistyötaitojen valmennuksena, jota edeltää WorkPlace Big Five -testiin vastaaminen netissä.

Big Five -valmennus on osallistava ja silmiä avaava ryhmäkokemus sekä ihmisten välisen syvällisen ymmärryksen että koko tiimin toiminnan ja asiakastyön edistäjänä.

Valmennuksessa jokainen saa myös oman henkilökohtaisen profiiliraporttinsa. Valmennus voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi.

Tilaa valmennus omalle tiimillesi.


WorkPlace Big Five -valmentaja Jari Vuorenmaa

Jari Vuorenmaa on WorkPlace Big Five -kouluttaja, tiimivalmennusten valmentaja ja konsultti.
Jari Vuorenmaa

Valmentajana toimii Jari Vuorenmaa, WorkPlace Big Five -sertifioitu konsultti.

Jari kertoo valmennuksesta mielellään lisää — Jarin yhteystiedot löydät tämän sivun alalaidasta.

Lisätietoa työkalusta löydät myös täältä.

Tutustu myös itsensä johtamisen WorkPlace Big Five -valmennukseemme sekä muihin tiimityöskentelyn kehittämisen valmennuksiin.

Sertifioitu WorkPlace Big Five -tiimivalmentaja ja -kouluttaja

WorkPlace Big Five -tiimivalmennus
auttaa ihmisiä tuntemaan sekä itsensä että toisensa.