Etätyön koulutukset

Etätyön koulutuksissa saat osaamista etätyöskentelyn sujuvoittamiseen ja keinoja etätiimin yhteisistä toimintatavoista sopimiseen ja motivaation ylläpitämiseen. Tutustu lyhyisiin, 2 – 3 tunnin osallistavina webinaareina toteutettaviin koulutuksiin etätyön ja virtuaalitiimin johtamiseen, tehokkaiden etäkokousten pitämiseen ja fasilitointiin sekä valmennuksiin oman työn johtamiseen niille, jotka kaipaavat neuvoja ajanhallintaan etätyössä.

Tällä sivulla esiteltyihin etätyön valmennuksiin osallistui vuonna 2020 lähes 3000 henkilöä. Toteutamme tällä hetkellä kaikki valmennukset virtuaalikoulutuksina. Etäkoulutuksissa käytössä Teams, Google Meet, Zoom ja webinaareissa asiakkaan oma kokoustyökalu.


Etäjohtamisen koulutus

Etätyön ja virtuaalitiimin johtamisen koulutus — etätyön kouluttajana Jari Vuorenmaa, Imaction.
Etäjohtamisen koulutus antaa käytännön ohjeita virtuaalitiimin vetämiseen ja motivaation ylläpitämiseen etänä.

Miten johdan virtuaalitiimiä?

Etätyön johtaminen vaatii systemaattisuutta tiimin vetäjältä, esimerkillä johtamista ja yhteisistä toimintatavoista sopimista, jotta yhteistyö sujuu ja kommunikointi toimii.

Lyhyt, osallistava etäjohtamisen koulutus on tarkoitettu esimiehille, tiimin vetäjille ja projektipäälliköille, joille virtuaalijohtaminen ja työmotivaation ylläpitäminen etänä eivät vielä ole ihan jokapäiväistä toimintaa.

Etätyön johtamisen koulutus – sisältö

 • Mitkä ovat etäjohtamisen tärkeimmät tekijät?
  — systemaattisuus, proaktiivisuus ja ihmisten johtaminen esimerkillä
 • Miten luot rytmin ja järjestyksen omaan johtamiseen ja tiimin etätyöhön?
  — etäkokoukset: viikkokokoukset, päivän aloitukset, one-to-onet, virtuaaliset kahvitauot, perjantaikokoukset, …
 • Miten kehität tiimin yhteisiä toimintatapoja ja ”pelisääntöjä”?
  — viestintäkanavista ja -tavoista sopiminen ja ketterät kokeilut etätiimin toiminnassa
 • Miten pidät huolta tavoitteiden ja roolien selkeydestä, tehtävien välittämisestä ja seurannasta etänä?
  — etätyöskentely edellyttää panostusta työn merkityksellisyyden, osaamisen ja edistymisen tunteeseen
 • Miten osallistat, motivoit ja tuet ihmisiä etätyössä?
  — valmentava etäjohtaminen, motivaation ylläpitäminen ja palautteen antaminen
 • Miten käsittelet ristiriitoja rakentavasti etänä?
  — ota puhelin käteen
 • Miten pidät huolta virtuaalitiimin yhteisöllisyydestä?
  — etäjohtaminen on ihmisten ja yhteisön johtamista

Etäjohtamisen valmennuksen toteutus

Virtuaalitiimin johtamisen valmennusta toteutetaan asiakaskohtaisesti kohdennettuna etäkoulutuksena.

 • Kesto: 2 – 3 tuntia
 • Ryhmäkoko: valmennuksen vuorovaikutteisuuden varmistamiseksi suosittelemme ryhmäkoon rajaamista 20 osallistujaan (suuremmille ryhmille vaihtoehtona 1,5 tunnin webinaari)
 • Toteutus: virtuaalikoulutus toteutetaan Teamsillä, Google Meetillä, Zoomilla tai asiakkaan omalla kokoustyökalulla
 • Kieli: toteutuskielenä suomi tai englanti
 • Valmentaja: Jari Vuorenmaa, Imaction

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjous omalle ryhmällesi:


Virtuaalikokousten fasilitointi

Etäkokousten pitämisen ja virtuaalikokousten fasilitoinnin koulutus — Tehoa virtuaalikokouksiin, kouluttaja Jari Vuorenmaa, Imaction.
Virtuaalikokousten pitämisen koulutus antaa virtuaalifasilitoinnin vinkkejä osallistavien etäkokousten vetämiseen ja niihin osallistumiseen.

Miten fasilitoin hyvän etäkokouksen?

Tehokkaan etäkokouksen fasilitointi vaatii suunnittelua, kokouksen johtamista ja virtuaalifasilitointia ja ennen kaikkea osallistujien aktivointia ja vuorovaikutuksen tehostamista.

Lyhyt virtuaalikokousten fasilitoinnin pikavalmennus antaa käytännön keinoja interaktiivisen kokouksen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytössä olevalla kokoustyökalulla niin kokousten vetäjille kuin niiden osallistujille.

Virtuaalikokouksen fasilitointi – koulutuksen sisältö

 • Mikä tekee virtuaalikokouksesta hyvän?
  — ja miten se eroaa kasvotusten pidettävästä kokouksesta
 • Miten suunnittelet tehokkaan etäkokouksen?
  — selkiytä tavoite, suunnittele prosessi / agenda ja pilko eteneminen vaiheiksi keskittymisen ylläpitämiseksi
 • Miten varmistat, että kaikki ymmärtävät kokouksen tarpeen?
  — motivoiva, ilmapiiriä luova kokouksen aloitus
 • Miten esität kokouksen ”pelisäännöt”?
  — ja miten pidät kokouksen energiatason korkealla (ja multitaskauksen minimissä)
 • Miten osallistat ja aktivoit osallistujia?
  — virtuaalifasilitointi ja kokoustyökalun hallinta
 • Miten visualisoit kokouksen kulkua?
  — lisää edistymisen tunnetta ja ylläpidä keskittymistä selkeällä visualisoinnilla
 • Miten varmistat ymmärryksen ja sitoutumisen?
  — tarkenna ja tiivistä, rohkaise erimielisyyteen ja dokumentoi olennainen kaikkien nähden
 • Miten lisäät yhteisöllisyyden tunnetta?
  — etäkokouksissa(kin) on kyse ihmisistä ja vasta sen jälkeen sisällöstä, menetelmistä ja tekniikasta

Valmennuksen toteutus

Etäkokousvalmennusta toteutetaan asiakaskohtaisesti kohdennettuna virtuaalifasilitoinnin koulutuksena.

 • Kesto: 2 – 3 tuntia
 • Ryhmäkoko: valmennuksen vuorovaikutteisuuden varmistamiseksi suosittelemme ryhmäkoon rajaamista 16 osallistujaan (suuremmille ryhmille vaihtoehtona 1,5 tunnin webinaari)
 • Toteutus: virtuaalikoulutus toteutetaan Teamsillä, Google Meetillä, Zoomilla tai asiakkaan omalla kokoustyökalulla
 • Kieli: toteutuskielenä suomi tai englanti
 • Valmentaja: Jari Vuorenmaa, Imaction

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjous omalle ryhmällesi:


Ajanhallinta etätyössä ja oman työn johtaminen

Ajanhallinta etätyössä — oman työn johtamisen ja itsensä johtamisen koulutus etätyön tekijöille — kouluttaja Jari Vuorenmaa, Imaction.
Itsensä johtamisen ja hyvän etätyöpäivän rakentamisen koulutus antaa neuvoja ajanhallintaan etätyössä.

Miten johdan etätyötä kotona?

Kotona tapahtuva etätyö asettaa omat vaatimuksensa niin itsensä johtamiselle, oman työn ja työpäivän hallinnalle kuin myös ajankäytön hallinnalle etätyöpäivän aikana.

Lyhyt, etätyön ajanhallinnan valmennus antaa ohjeita oman työn hallintaan, etätyöpäivän rakentamiseen kotiympäristössä, keskittymisen ja edistymisen tunteen ylläpitämiseen — ja myös työstä palautumiseen.

Ajanhallinta etätyössä – koulutuksen sisältö

 • Miten rakennan hyvän etätyöpäivän kotona?
  — työpäivän ja -viikon rakenne ja rytmitys
 • Miten suunnittelen ja johdan omaa työtäni?
  — oman työn ja ajankäytön hallinta, tehtävälistaukset ja tehtävien palastelu ”tekemisen kokoisiksi”
 • Miten priorisoin työtehtäviäni?
  — kuusi erilaista priorisointimallia olennaiseen keskittymisen varmistamiseen
 • Miten otan vastaan tehtäviä ja välitän niitä muille?
  — tehtäväpyyntöjen selkiyttäminen ja työhön ”tarttumisen” helpottaminen
 • Miten lisään ryhtiä etätyöpäivään?
  — töiden ryhmittely aikablokkeihin, tavoitettavuus, tauotus ja intervallityöskentely kotona
 • Miten teen keskittymisestä helpompaa kotiympäristössä?
  — työn imun tunteen lisääminen, kognitiivisen kuormituksen ja etätyöpäivän pirstaloitumisen vähentäminen
 • Miten pidän huolta omasta jaksamisestani?
  — realistiset tavoitteet ja edistymisen tunne, stressin hallinta ja palautumisen varmistaminen

Etätyön valmennuksen toteutus

Valmennusta toteutetaan asiakaskohtaisesti kohdennettuna oman työn johtamisen virtuaalikoulutuksena tiimeille ja ryhmille.

 • Kesto: 2 – 3 tuntia
 • Ryhmäkoko: valmennuksen vuorovaikutteisuuden varmistamiseksi suosittelemme ryhmäkoon rajaamista 20 osallistujaan (suuremmille ryhmille vaihtoehtona 1,5 tunnin webinaari)
 • Toteutus: virtuaalikoulutus toteutetaan Teamsillä, Google Meetillä, Zoomilla tai asiakkaan omalla kokoustyökalulla
 • Kieli: toteutuskielenä suomi tai englanti
 • Valmentaja: Jari Vuorenmaa, Imaction

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjous omalle ryhmällesi:


Tutustu myös muihin valmennuksiin!

Pitemmät koulutukset itsensä johtamiseen, asiantuntijatyössä vaikuttamiseen ja tiimityön kehittämiseen.