Asiantuntijatyön valmennukset

Asiantuntijatyö ei ole yksilösuoritus, vaan siinä jos missä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja — muihin vaikuttamisen keinoja. Tarvitaan myös viestintätaitoja ja kykyä jakaa tietoa ja omaa osaamista työyhteisössä muille. Moni asiantuntija tarvitsee lisäksi projektien vetämisen ja ihmisten johtamisen taitoja — kykyä saada muut sitoutumaan yhteistyöhön.

Miten johdat muita asiantuntijuudella? Miten myyt ideasi päättäjille? Miten johdat projekteja ja sitoutat muut yhteistyöhön yli tiimi- ja organisaatiorajojen? Miten jaat omaa osaamistasi työyhteisössä?


Yhteistyötaidot ja viestintätaidot

Vaikuttaminen koulutus Asiantuntijan vaikuttamistaidot -valmennus

Asiantuntijan vaikuttamistaidotInfluencer

”Asiantuntijan vaikuttamistaito” on vaikuttamisen ja yhteistyötaitojen valmennus asiantuntijoille, joiden työhön kuuluu asioiden ja projektien edistäminen ilman muodollista valtaa. Koulutusta on toteutettu jo yli 300 kertaa.

Asiantuntijatyössä viestintätaidot ovat koetuksella

Asiantuntijatyössä tarvitaan hyviä viestintätaitoja eli kykyä viestiä asioista ymmärrettävästi — missä kyllä jo haastetta riittää. Sen lisäksi tarvitaan myös taitoa itseohjautuvasti edistää asioita jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Asiantuntija tarvitsee yhteistyötaitoja

Asiantuntijan työ ei ole yksilösuoritus vaan, päinvastoin, se edellyttää erinomaisia yhteistyötaitoja: luottamuksen luomista, ihmisten osallistamista ja sitouttamista ja erilaisten vaikuttamisen keinojen käyttöä niin organisaation sisäisessä yhteistyössä kuin asiakastyössä.


Tiedon ja osaamisen jakaminen

Asiantuntija kouluttajana
— Train the trainer

”Asiantuntija kouluttajana” on oman osaamisen jakamisen ja käytännön kouluttamisen taitojen valmennus. Se on koulutus asiantuntijoille, jotka työssään jakavat tietoa ja osaamista ja perehdyttävät muita joko kasvotusten tai virtuaalisesti.

Asiantuntijan työ on osaamisen jakamista

Yksi asiantuntijatyössä menestymisen kriittisistä taidoista on kyky itseohjautuvasti jakaa omaa osaamista työyhteisössä — ymmärrettävässä ja oppimista aikaansaavassa muodossa. Kuitenkin valitettavan usein tieto jää hiljaiseksi ja asiantuntijaesityksetkin ovat yksisuuntaisia kalvosulkeisia, jotka eivät suurta muistijälkeä jätä.

Asiantuntijatyössä tarvitaan kouluttamisen taitoja

Kouluttamisen taitojen valmennus antaa keinoja oman hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamiseen työyhteisössä ja innostavien koulutusten toteuttamiseen. Osaamisen jakamisen koulutus sopii niin organisaation sisäisten koulutusten, perehdytysten ja infojen pitäjille kuin myös asiakkaita kouluttaville asiantuntijoille.

Lue lisää kouluttamisen taitojen valmennuksesta.


Projektijohtaminen ja ihmisten johtaminen

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaidot

Valmennus projektien vetäjille ihmisten johtamiseen, asioista neuvottelemiseen ja niin projektin tekijöiden sitouttamiseen kuin päättäjiin ja yhteistyökumppaneihin vaikuttamiseen. Koulutus sopii myös oto-projektien vetäjille.

Asiantuntijan työtä tehdään projekteissa

Moni asiantuntija toimii myös projektin vetäjän roolissa ja vastaa asioiden ja hankkeiden etenemisestä joko omassa organisaatiossa tai asiakastyössä.

Projektijohtaminen on ihmisten johtamista ja neuvottelemista

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaitojen valmennus on ihmisten johtamisen ja asioista neuvottelemisen koulutus. Projektin vetäminen on jatkuvaa ihmisten sitouttamista yhteiseen tekemiseen (ilman esimiesaseman auktoriteettia) ja käytännön johtamista kaikkine haasteineen ja niin päättäjien kuin yhteistyökumppanien kanssa neuvottelemista resursseista, aikatauluista ja toteutuksesta.

Lue lisää projektin johtamisen valmennuksesta.

Tutustu myös itsensä johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennuksiin.

Kysy lisää asiantuntijan työn kehittämisen, vaikuttamisen, osaamisen jakamisen ja yhteistyötaitojen valmennuksista tai pyydä tarjous omalle tiimillesi tai organisaatiollesi.