Vaikuttaminen – miten saat muut viemään asioita ja projekteja eteenpäin?

Asiantuntijan viestintätaitojen ja vaikuttamisen valmennuksissa kehität kykyäsi edistää asioita ja työprojekteja jakamalla osaamistasi ja sitouttamalla muut yhteistyöhön — vaikuttamalla muihin.

Miten johdat muita ilman esimiesasemaa? Miten myyt ideasi päättäjille? Miten sitoutat muut projekteihin? Miten siirrät omaa osaamistasi muille?

Asiantuntijan viestintätaidot

Asiantuntijan vaikuttamistaito
jo yli 300 kertaa toteutettu vaikuttamistaitojen koulutus asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu asioiden ja projektien edistäminen ilman muodollista valtaalue lisää

Kouluttajakoulutus

Asiantuntija kouluttajana – kouluttajakoulutus
asiantuntijoille, jotka työssään siirtävät osaamistaan muille ja kouluttavat tai perehdyttävät muita joko kasvotusten tai virtuaalisesti  — lue lisää

Projektipäällikkökoulutus

Projektipäällikön vaikuttamis- ja neuvottelutaidot
valmennus projektien vetäjille ihmisten sitouttamiseen, asioista neuvottelemiseen ja sekä tekijöihin että päättäjiin vaikuttamiseen lue lisää