Ajanhallinnan koulutus: Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!

Ajankäytön valmennus antaa käytännön keinoja oman työn johtamiseen ja työstä palautumiseen.

Ajanhallinnan koulutus “Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua!” on innostava ja konkreettinen oman työn johtamisen ja ajankäytön hallinnan valmennus, jota on toteutettu jo yli 500 kertaa. Ajankäytön valmennuksen aiheina mm. oman työn hallinta ja suunnittelu, keskittyminen ja työn imu, työpäivän pirstaloitumisen ja kuormituksen vähentäminen, sähköposti ja priorisointi, stressi ja palautuminen — sekä etätyön itsensä johtamisen haasteet.

valmentajana Jari Vuorenmaa

Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaan itsensä johtamisen valmennus antaa käytännön keinoja oman työn hallintaan.

Tutustu ajankäytön valmennuksen ja luennon sisältöihin alla ja tilaa oman työn johtamisen koulutus tiimillesi tai organisaatiollesi!

Toteutamme tällä hetkellä kaikki valmennukset etäkoulutuksina. Virtuaalikoulutuksissa käytössä mm. osallistavat ryhmätyöt mahdollistava Zoom, pienemmille ryhmille Teams tai etävalmennuksissa asiakkaan oma kokoustyökalu. Tutustu myös lyhyinä webinaareina toteutettaviin etätyön koulutuksiin.


Ajanhallinta ja oman työn johtaminen. Tilaa ajankäytön hallinnan valmennus tai ajanhallinnan koulutus tai luento. Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua! Jari Vuorenmaa, Imaction

Ajanhallinnan koulutus antaa käytännön keinoja oman työn johtamiseen — etätyössäkin.

Ajanhallinta työssä on haastavaa

Ajanhallinta työssä on haastavaa, eikä oman työn johtaminen aina helppoa ole. Nykypäivän ajankäytön haasteita ovat päällekkäiset projektit, tiukat deadlinet, jatkuvat keskeytykset ja muutokset, sähköpostit, ad hocit ja tulipalot — ja oman keskittymisen pirstaloituminen ja siitä johtuva palautumisen vaikeutuminen.

Ajankäytön valmennuksessa käydään lävitse laaja valikoima menetelmiä, joilla itse voimme vaikuttaa oman työpäivämme sujuvuuteen ja tehdä työn tekemisen tavastamme aivoillemme vähemmän kuormittavaa.

Ajanhallinnan koulutus on tarkoitettu henkilöille ja tiimeille, jotka haluavat kehittää työtapojaan, lisätä keskittymistä ja työn hallinnan tunnetta ja päästä eroon turhasta kiireen ja stressin tunteesta.

Ajankäytön hallinnan koulutuksessa

  • saat käytännön keinoja oman työn johtamiseen
  • opit, miten voit itse vaikuttaa omaan työn hallintaasi
  • kehität työtapojasi oman persoonallisuutesi huomioon ottaen
  • lisäät oman työn organisointia, tehtävien hallintaa ja priorisointia
  • vähennät työsi kognitiivista kuormitusta ja stressitekijöitä
  • luot edellytykset keskittymiselle ja työn imun tunteelle
  • saat rakennetta ja hallinnan tunnetta työpäiviisi
  • vähennät työpäivän pirstaloitumista ja turhaa sähköpostin vilkuilua
  • helpotat omaa työstä palautumistasi ja panostat sekä työtehoon että työhyvinvointiin

Tehosta ajankäyttöäsi!
– keinoja oman työn johtamiseen

Miten hallitset oman työsi ajankäytön haasteita?

Mitkä ovat oman työn johtamisen haasteesi?
Mistä ne johtuvat ja millä keinoin niihin voi vaikuttaa?
Miten ajanhallinta työssä vaikuttaa omaan työtyytyväisyyteesi, työtehoosi ja työhyvinvointiisi?

Koulutusta edeltää ajankäytön haasteiden ennakkokartoitus ja osallistujat saavat myös 40-sivuisen ajanhallinnan kurssimateriaalin itselleen.

Miten voit kehittää työtapojasi oman persoonallisuutesi pohjalta?

Miten oma persoonallisuutesi vaikuttaa itsesi johtamiseen ja ajankäytön haasteisiisi?
Miten voit hyödyntää ja toisaalta tasapainottaa oman persoonallisuutesi vaikutusta?
Miten omaa työn tekemisen tapaa kannattaa muokata oman persoonallisuuden pohjalta? (Eli vaivaako perfektionismi, prokrastinaatio vai jokin muu vaiva… 😉

Miten lisäät työnhallintaa ja tehtävänhallintaa oman työn suunnittelulla ja priorisoinnilla?

Miten johdat omaa työtäsi keskittymällä eniten lisäarvoa tuottaviin töihin?
Miten työpäiväsi jakautuvat pitkäkestoisten ja päivittäisten / akuuttien töiden välillä?
Miksi akuutit työt helposti ajavat aivoissa kaiken muun ylitse?
Miten voit tehdä pitkäkestoisiin töihin tarttumisesta helpompaa ja kehittää oman työn organisointia?
Miten omia työtehtäviä kannattaa suunnitella ja palastella — ja miten ei?
Millä ajanhallinnan työkaluilla ja menetelmillä omien töiden ja tehtävien hallintaa voi helpottaa?
Miten priorisoit omia tehtäviäsi? — 6 eri tapaa priorisointiin 6 eri haasteeseen
Miten otat vastaan tehtäviä ja miten välität niitä muille? — työtehtävien delegointi ja ohjeistaminen
Miten hyödynnät lean-periaatteita asiantuntijatyössä ja virtaviivaistat omaa työtäsi?

Miten luot järjestystä omaan työpäivääsi ja -viikkoosi?

Miten oma suoritustasosi vaihtelee työpäivän aikana?
Miten työtehtävät kannattaa sijoitella päivään oman suoritustason mukaisesti?
Miksi taukojen ja mikrotaukojen pitäminen on tärkeää?
Miten mahdollistat aivoillesi myös tuottavan joutokäynnin työpäivän aikana?
Miten kiireen tunteesi vaihtelee työviikon sisällä?
Miten työviikkoa kannattaa strukturoida, jotta kaikille töille riittäisi aikaa?
Milloin kannattaa keskittyä luovempiin töihin ja milloin operatiivisempaan tekemiseen?
Miten etätyöpäivä kannattaa jaksottaa, jotta ajanhallinta työssä olisi tehokasta? (Saatat yllättyä ohjeesta.)

Miten varmistat keskittymisen ja työn imun syntymisen?

Mistä työn imu ja positiivinen keskittyminen syntyvät?
Millä keinoin luot perusedellytykset työn imun tunteen syntymiselle?
Millä keinoin pystyt lisäämään työn imua omassa työssäsi? (Ja mitä voit oppia hammaslääkäreiltä työn imun suhteen?)
Mitkä konkreettiset keinot ja työtavat tekevät keskittymisestä helpompaa (avotilassakin)?
Miten tuot työn imun tunnetta kokouksiin ja muiden kanssa tekemääsi yhteistyöhön?

Miten vähennät työpäivän pirstaloitumista ja turhaa kuormitusta?

Miten voit vaikuttaa työsi kognitiivista kuormitusta aikaansaaviin tekijöihin?
Miten vähennät turhia keskeytyksiä ja keskittymisen hajoamista työssäsi?
Miksi sähköposti ja sähköiset viestintävälineet ovat suurin keskittymistä vähentävä tekijä työssämme?
Miten sähköisen viestinnän käsittely kannattaa tehdä tehokkaasti?

Miten hallitset stressiä ja varmistat myös työstä palautumisen?

Mistä stressi syntyy ja milloin siitä on hyötyä ja milloin haittaa?
Miten vähennät turhaa kiireen ja stressin tunnetta työssäsi?
Miten pidät huolta palautumisesta jo työpäivän aikana?
Mitkä ovat itsellesi sopivat palautumisen ja stressinhallinnan keinot?
Miten varmistat tehokkaan työstä palautumisen päivän päätteeksi ja miksi nukkuminen on tärkein asia, jonka voit tehdä oman työtehokkuutesi ja työhyvinvointisi edistämiseksi?

Mitkä ovat konkreettiset oman työn johtamisen toimenpiteesi tämän valmennuksen jälkeen?
Mitä aiot toteuttaa ensimmäiseksi?


Tilaa oman työn johtamisen ja ajankäytön valmennus

Ajankäytön valmennusta toteutetaan päivän intensiivisenä oman työn johtamisen ryhmävalmennuksena, puolen päivän tehokurssina, useamman tapaamisen valmennusprosessina tai tiivistettynä ajanhallinnan luentona isommallekin ryhmälle esimerkiksi työhyvinvointipäivässä.

Ajanhallinnan koulutus sopii erityisesti asiantuntijatyön tekijöille ja esimiehille sekä koko tiimin tai työyhteisön valmennukseksi.

Ajanhallinnan luento ja valmennus räätälöidään kunkin osallistujaryhmän työn haasteisiin sopivaksi. Ajanhallintakoulutusta toteutetaan suomeksi ja englanniksi.


Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa

Oman työn johtamisen ja ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa antaa - ajankäytön hallinta ajanhallinnan valmentaja
Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa

Valmentajana toimii itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa, joka on toteuttanut tätä oman työn johtamisen koulutusta yli puoli tuhatta kertaa niin asiantuntijoille, esimiehille kuin tiimeille eri alojen organisaatioissa.

Jari kertoo “Tehosta ajankäyttöäsi” -kurssista ja ajanhallinnan koulutuksesta mielellään lisää (yhteystiedot löydät sivun alalaidasta).

Jari Vuorenmaan ajatuksia voit lukea myös Hyvä terveys -lehden haastattelusta “Näin kesytät kaaoksen”.

Tutustu myös erityisesti esimiehille ja tiimeille suunnattuun “Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä! -valmennukseen, jossa opit muokkaamaan työtäsi ja työtapojasi paremmin omaan persoonaasi sopiviksi.


Tehosta tiimin tai työyhteisön oman työn johtamista ja ajankäytön hallintaa valmennuksella, jota on toteutettu jo yli puoli tuhatta kertaa.

Jari Vuorenmaa, Imaction