Ajanhallinnan koulutus: Tehosta ajankäyttöäsi – lisää työn imua!

Ajanhallinnan koulutus “Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua!” on innostava ja konkreettinen oman työn johtamisen ja ajankäytön hallinnan valmennus, jota on toteutettu jo yli 500 kertaa. Valmennuksen aiheina mm. oman työn hallinta ja suunnittelu, keskittyminen ja työn imu, työpäivän pirstaloitumisen ja kuormituksen vähentäminen, sähköposti ja priorisointi, stressi ja palautuminen.

valmentajana Jari Vuorenmaa

Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaan itsensä johtamisen valmennus antaa käytännön keinoja oman työn hallintaan.

Tilaa ajanhallinnan luento tai koulutus omalle tiimillesi tai organisaatiollesi ja kehitä oman työn johtamista!


Ajanhallinta | innostava ja konkreettinen koulutus - jo yli 500 kurssia pidetty! Tilaa ajankäytön hallinnan valmennus tai ajanhallinnan luento. Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua! Jari Vuorenmaa, Imaction

Ajanhallinnan koulutus antaa käytännön keinoja oman työn johtamiseen.

Ajanhallinnan haasteet ja ratkaisut

Nykypäivän yleisiä ajankäytön haasteita ovat päällekkäiset projektit, tiukat deadlinet, jatkuvat keskeytykset, sähköpostit, ad hocit ja tulipalot — ja oman keskittymisen pirstaloituminen ja siitä johtuva palautumisen vaikeutuminen. Tässä valmennuksessa käydään lävitse laaja valikoima keinoja, joilla itse voimme vaikuttaa oman työpäivämme sujuvuuteen ja tehdä työn tekemisen tavastamme aivoillemme vähemmän kuormittavaa.

Ajanhallinnan valmennus on tarkoitettu henkilöille ja tiimeille, jotka haluavat kehittää työtapojaan, lisätä keskittymistä ja työn hallinnan tunnetta ja päästä eroon turhasta kiireen ja stressin tunteesta.

Ajankäytön hallinnan koulutuksessa

  • opit, miten voit itse vaikuttaa omaan työn hallintaasi
  • kehität työtapojasi oman persoonallisuutesi huomioon ottaen
  • lisäät oman työn organisointia, tehtävien hallintaa ja priorisointia
  • vähennät työsi kognitiivista kuormitusta ja stressitekijöitä
  • luot edellytykset keskittymiselle ja työn imun tunteelle
  • saat rakennetta ja hallinnan tunnetta työpäiviisi
  • vähennät työpäivän pirstaloitumista ja turhaa sähköpostin vilkuilua
  • helpotat omaa työstä palautumistasi ja panostat sekä työtehoon että työhyvinvointiin

Tehosta ajankäyttöäsi!
koulutuksen sisältö

Miten hallitset oman työsi ajankäytön haasteita?

Mitkä tekijät hankaloittavat oman työsi johtamista?
Millä keinoin niihin voi vaikuttaa?
Miten ajankäytön hallinta vaikuttaa omaan työtyytyväisyyteesi, työtehoosi ja työhyvinvointiisi?

Koulutusta edeltää ajankäytön haasteiden ennakkokartoitus ja osallistujat saavat myös 40-sivuisen ajanhallinnan kurssimateriaalin itselleen.

Miten muokkaat työtapojasi oman persoonallisuutesi pohjalta?

Miten oma persoonallisuutesi vaikuttaa itsesi johtamiseen ja ajankäytön haasteisiisi? Eli vaivaako perfektionismi, prokrastinaatio vai jokin muu vaiva… 😉
Miten voit tasapainottaa oman persoonallisuutesi vaikutusta?
Miten omaa työn tekemisen tapaa kannattaa muokata oman persoonallisuuden pohjalta?

Miten lisäät omaa työn hallinnan tunnettasi?

Miten työpäiväsi jakautuvat pitkäkestoisten ja päivittäisten/akuuttien töiden välillä?
Miksi akuutit työt ajavat aivoissa kaiken muun ylitse?
Miten voit tehdä pitkäkestoisiin töihin tarttumisesta helpompaa?
Miten omia töitä kannattaa suunnitella — ja miten ei?
Millä työkaluilla omien töiden hallintaa voi helpottaa?
Miten priorisoit omia tehtäviäsi? — 5 eri tapaa priorisointiin 5 eri haasteeseen
Miten otat vastaan tehtäviä ja miten välität niitä tehokkaasti muille? — työtehtävien delegointi ja ohjeistaminen

Miten luot järjestystä omaan työpäivääsi ja -viikkoosi?

Miten oma suoritustasosi vaihtelee työpäivän aikana?
Miten työtehtävät kannattaa sijoitella päivään oman suoritustason mukaisesti?
Miksi taukojen pitäminen on tärkeää?
Miten mahdollistat aivoillesi myös tuottavan joutokäynnin työpäivän aikana?
Miten kiireen tunteesi vaihtelee työviikon sisällä?
Miten työviikkoa kannattaa strukturoida, jotta kaikille töille riittäisi aikaa?
Milloin kannattaa keskittyä luovempiin töihin ja milloin operatiivisempaan tekemiseen?

Miten lisäät omaa työn imun tunnettasi?

Mistä työn imu ja positiivinen keskittyminen syntyvät?
Millä keinoin luot perusedellytykset työn imun tunteen syntymiselle?
Millä keinoin pystyt lisäämään työn imua omassa työssäsi?
Ja mitä voit oppia hammaslääkäreiltä työn imun suhteen?
Millä keinoin voit antaa työn imun tunnetta myös muille?
Miten tuot työn imun tunnetta kokouksiin ja muiden kanssa tekemääsi yhteistyöhön?

Miten lisäät keskittymistä, vähennät työpäivän pirstaloitumista ja tehostat sähköpostin käsittelyä?

Miten voit vaikuttaa työsi kognitiivista kuormitusta aikaansaaviin tekijöihin?
Mitkä konkreettiset keinot ja työtavat tekevät keskittymisestä helpompaa?
Miten vähennät turhia keskeytyksiä ja keskittymisen hajoamista työssäsi?
Miksi sähköposti ja sähköiset viestintävälineet ovat suurin keskittymistä vähentävä tekijä työssämme?
Miten sähköisen viestinnän käsittely kannattaa tehdä tehokkaasti?
Miten vähennät kiireen ja stressin tunnetta työssäsi?
Miten varmistat tehokkaan työstä palautumisen ja nukut yösi hyvin?

Mitkä ovat konkreettiset toimenpiteesi tämän valmennuksen jälkeen?
Mitä aiot toteuttaa ensimmäiseksi?


Tilaa ajanhallinnan luento tai valmennus tiimillesi

Ajankäytön valmennusta toteutetaan päivän intensiivisenä ryhmävalmennuksena, useamman tapaamisen valmennusprosessina tai tiivistettynä ajanhallinnan luentona isommallekin ryhmälle esimerkiksi työhyvinvointipäivässä.

Ajanhallinnan luento ja valmennus räätälöidään kunkin osallistujaryhmän työn haasteisiin sopivaksi. Ajanhallintakoulutusta toteutetaan suomeksi ja englanniksi.


Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa

Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa - ajankäytön hallinta ajanhallinnan valmentaja
Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa

Valmentajana toimii itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa, joka on toteuttanut tätä valmennusta yli puoli tuhatta kertaa eri alojen organisaatioissa 30 eri maassa.

Jari kertoo “Tehosta ajankäyttöäsi” -kurssista ja ajanhallinnan luennosta mielellään lisää (yhteystiedot löydät sivun alalaidasta).

Jari Vuorenmaan ajatuksia voit lukea myös Hyvä terveys -lehden haastattelusta “Näin kesytät kaaoksen”.

Tutustu myös erityisesti johdolle ja esimiehille suunnattuun “Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä! -valmennukseen, jossa opit muokkaamaan työtäsi ja työtapojasi paremmin omaan persoonaasi sopiviksi.


Tehosta tiimin tai työyhteisön ajankäytön hallintaa ja lisää työn imua valmennuksella, jota on toteutettu jo yli puoli tuhatta kertaa.

Jari Vuorenmaa