Ajanhallinnan koulutus

Ajanhallinnan koulutus antaa keinoja oman työn johtamiseen etä- ja hybridityössä

Tehosta ajankäyttöäsi
— lisää työn imua!

Ajanhallinnan koulutus antaa innostavia käytännön keinoja niin oman työn johtamiseen kuin työstä palautumiseen — etätyössäkin.

Jari Vuorenmaan jo yli 500 kertaa toteuttamissa ajankäytön hallinnan ja itsensä johtamisen valmennuksissa saat vinkkejä oman työn hallintaan ja suunnitteluun etä- ja hybridityössä, priorisointiin, keskittymiseen ja työn imuun, työpäivän pirstaloitumisen vähentämiseen, stressin hallintaan ja palautumiseen.

Kesto2 tuntia / puoli päivää / koko päivä
Toteutustilausvalmennus / luento — lähi / etä
Kielisuomi / englanti
ValmentajaJari Vuorenmaa
Ajanhallinnan koulutus — kouluttaja Jari Vuorenmaan ajankäytön hallinnan valmennus.

Ajanhallinnan koulutuksen toteutus

Neljä vaihtoehtoa

Ajanhallinnan koulutus toteutetaan kunkin ryhmän oman työn haasteisiin kohdennettuna. Katso valmennuksen neljän yleisimmän vaihtoehdon tiedot alta:

Vaihtoehto 1:
Päivän osallistava, räätälöity ajankäytön hallinnan valmennus (lähivalmennus)
 • koko päivän valmennus mahdollistaa haasteiden ja ratkaisujen syvällisen käsittelyn
 • mukana osallistujien ajanhallinnan haasteiden ennakkokartoitus
 • valmennusryhmän koko korkeintaan 16 osallistujaa
 • osallistava ja aidosti ajattelemaan pysäyttävä valmennus
 • laaja valmennusmateriaali
Vaihtoehto 2:
Puolen päivän ajanhallinnan koulutus (sopii myös tiimivalmennukseksi — lähi / etä)
 • puolen päivän vuorovaikutteinen ajanhallintakoulutus
 • mukana osallistujien ajanhallinnan haasteiden ennakkokartoitus
 • sopii myös isommalle ryhmälle (esim. tiimipäivän tai työhyvinvointipäivän ohjelmaksi)
 • valmennusmateriaali jälkilukemiseksi
 • etätoteutus Teamsillä, Zoomilla tai Google Meetillä
Vaihtoehto 3:
Virtuaalisesti toteutettava ajanhallinnan kurssi (3 + 3 tuntia etäkoulutuksena)
 • kahden ”tapaamiskerran” osallistava etäkoulutus (toteutus esim. Teamsillä, Zoomilla tai Google Meetillä)
 • osallistujien ajanhallinnan haasteiden ennakkokartoitus
 • mukana välitehtävä ja laaja lisälukumateriaali
 • ryhmäkoko mielellään korkeintaan 12 osallistujaa
Vaihtoehto 4:
Ajanhallinnan luento tai webinaari (lähi / etä)
 • 1,5 – 2 tunnin oman työn ja (etä)työpäivän johtamisen ydinasioihin keskittyvä ajanhallinnan luento
 • toteutus joko läsnä tai virtuaalisesti ajanhallinnan webinaarina (esim. Teamsillä)
 • verkkoluennon sisältö voidaan kohdentaa myös etätyön ajanhallinnan haasteisiin
 • osallistujamäärää ei ole rajattu (eli sopii isollekin ryhmälle)

Ajanhallinnan kurssin sisältö

Konkretiaa ja ajanhallinnan työkaluja

Valmennuksessa keskitytään konkreettisiin oman työn hallinnan ja itsensä johtamisen menetelmiin.

Osa 1: Ajanhallinnan haasteet
Miten hallitsemme oman työmme ajankäytön haasteita?
 • Mitkä ovat oman työn johtamisen haasteesi?
 • Mistä ne johtuvat ja millä keinoin niihin voi vaikuttaa?
 • Miten ajanhallinta työssä vaikuttaa omaan työtyytyväisyyteesi, työtehoosi ja työhyvinvointiisi?
Osa 2: Ihmisten erilaisuus
Miten työskentelyä kannattaa muokata oman persoonallisuuden pohjalta?
 • Miten oma persoonallisuutesi vaikuttaa itsesi johtamiseen ja ajankäytön haasteisiisi?
 • Miten voit hyödyntää ja toisaalta tasapainottaa oman persoonallisuutesi vaikutusta?
 • Miten omaa työn tekemisen tapaa kannattaa muokata oman persoonallisuuden pohjalta? (Eli vaivaako perfektionismi, prokrastinaatio vai jokin muu vaiva… 😉
Osa 3: Työn ja tehtävien hallinta
Miten työn hallinnan tunnetta voi lisätä oman työn suunnittelulla ja priorisoinnilla?
 • Miten johdat omaa työtäsi keskittymällä eniten lisäarvoa tuottaviin töihin?
 • Miten työpäiväsi jakautuvat pitkäkestoisten ja päivittäisten / akuuttien töiden välillä?
 • Miksi akuutit työt helposti ajavat aivoissa kaiken muun ylitse?
 • Miten voit tehdä pitkäkestoisiin töihin tarttumisesta helpompaa ja kehittää oman työn organisointia?
 • Miten omia työtehtäviä kannattaa suunnitella ja palastella — ja miten ei?
 • Millä ajanhallinnan työkaluilla ja menetelmillä omien töiden ja tehtävien hallintaa voi helpottaa?
 • Miten priorisoit omia tehtäviäsi? — 6 eri tapaa priorisointiin 6 eri haasteeseen
 • Miten otat vastaan tehtäviä ja miten välität niitä muille? — työtehtävien delegointi ja ohjeistaminen
 • Miten hyödynnät lean-periaatteita asiantuntijatyössä ja virtaviivaistat omaa työtäsi?
Osa 4: Energiataso ja työpäivän rytmitys
Miten omaa työpäivää ja -viikkoa kannattaa rakentaa ja rytmittää?
 • Miten oma suoritustasosi vaihtelee työpäivän aikana?
 • Miten työtehtävät kannattaa sijoitella päivään oman suoritustason mukaisesti?
 • Miksi taukojen ja mikrotaukojen pitäminen on tärkeää?
 • Miten mahdollistat aivoillesi myös tuottavan joutokäynnin työpäivän aikana?
 • Miten kiireen tunteesi vaihtelee työviikon sisällä?
 • Miten työviikkoa kannattaa strukturoida, jotta kaikille töille riittäisi aikaa?
 • Milloin kannattaa keskittyä luovempiin töihin ja milloin operatiivisempaan tekemiseen?
 • Miten etätyöpäivä kannattaa jaksottaa, jotta ajanhallinta työssä olisi tehokasta? (Saatat yllättyä ohjeesta.)
Osa 5: Työn imu ja keskittyminen
Miten luomme edellytykset keskittymiselle ja työn imun syntymiselle?
 • Mistä työn imu ja positiivinen keskittyminen syntyvät?
 • Millä keinoin luot perusedellytykset työn imun tunteen syntymiselle?
 • Millä keinoin pystyt lisäämään työn imua omassa työssäsi? (Ja mitä voit oppia hammaslääkäreiltä työn imun suhteen?)
 • Mitkä konkreettiset keinot ja työtavat tekevät keskittymisestä helpompaa (avotilassakin)?
 • Miten tuot työn imun tunnetta kokouksiin ja muiden kanssa tekemääsi yhteistyöhön?
Osa 6: Kuormituksen ja pirstaloitumisen vähentäminen
Miten työpäivän pirstaloitumista, multitaskausta ja turhaa kuormitusta voi vähentää?
 • Miten voit vaikuttaa työsi kognitiivista kuormitusta aikaansaaviin tekijöihin?
 • Miten vähennät multitaskausta, turhia keskeytyksiä ja keskittymisen hajoamista työssäsi?
 • Miksi sähköposti ja sähköiset viestintävälineet ovat suurin keskittymistä vähentävä tekijä työssämme?
 • Miten sähköisen viestinnän käsittely kannattaa tehdä tehokkaasti?
Osa 7: Stressi ja palautuminen
Miten hallitsemme stressiä ja varmistamme myös työstä palautumisen?
 • Mistä stressi syntyy ja milloin siitä on hyötyä ja milloin haittaa?
 • Miten vähennät turhaa kiireen ja stressin tunnetta työssäsi?
 • Miten pidät huolta palautumisesta jo työpäivän aikana?
 • Mitkä ovat itsellesi sopivat palautumisen ja stressinhallinnan keinot?
 • Miten varmistat tehokkaan työstä palautumisen päivän päätteeksi ja miksi nukkuminen on tärkein asia, jonka voit tehdä oman työtehokkuutesi ja työhyvinvointisi edistämiseksi?
 • Mitkä ovat konkreettiset oman työn johtamisen toimenpiteesi tämän valmennuksen jälkeen?
 • Mitä aiot toteuttaa ensimmäiseksi?

Kokenut ajanhallinnan kouluttaja

Valmentajana Jari Vuorenmaa

Itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa on toteuttanut oman työn johtamisen valmennuksia yli puoli tuhatta kertaa esimiehille, tiimeille ja erityisesti asiantuntijoille.

Jari Vuorenmaa panostaa valmennuksissaan rennon käytännönläheiseen ja osallistavaan otteeseen — ja jättää tilaa myös omille ja yhteisille oivalluksille.

Lisätietoja:
Katso palautetta Jari Vuorenmaan valmennuksista
 • Huippuja konkreettisia vinkkejä järjestellä työpäivää / viikkoa.
 • Innostava, sopivasti huumoria, rautainen kokemus ja ammattitaito näkyy.
 • Hyvä rakenne koulutuksessa, sopivasti eri näkökulmia, rento ote, piti fokuksen hyvin siellä missä pitikin (oman toiminnan muuttamisessa ja kuka sen voi tehdä).
 • Parasta tässä oli interaktiivisuus, kannustaa ajattelemaan itse — tarpeeksi käytännön tasolla.
 • Harvoin on ollut koulutuksia, joissa olisi tullut näin mahtavan konkreettisia vinkkejä omaan ajanhallintaan. Nyt etätyöläisenä nämä opit tuli käyttöön todella nopeasti!
 • Erittäin hyvä kouluttaja, joka oli perehtynyt työmme luonteeseen ja toimialaan! Tällaisten koulutusten ongelma on usein se, että neuvojen soveltaminen ontuu, koska sitä ei ole huomioitu — nyt todellakin oli!
 • Erittäin hyvä ja tarpeellinen koulutus, josta sai hyviä vinkkejä oman ja työyhteisön ajanhallinnan kehittämiseen. Erityisesti arvostan myös sitä, että vinkkien lisäksi ymmärrän ajanhallinnan periaatteita entistä paremmin.
 • Erinomainen! Innostava tapa valmentaa, paljon hyödyllisiä ajanhallinnan vinkkejä.
 • Todella hyvä koulutus, joka antoi suoraan omaan työhön vietäviä konkreettisia ja hyödynnettäviä vinkkejä.
 • Valmennus oli todella hyödyllinen. Kouluttaja osasi analysoida osallistujien kokemuksia ja yleisti niistä tyypillisiä ongelmakohtia. Oli siis helppo omaksua vinkkejä. Kouluttajalla oli myös paljon tutkimustietoa väitteidensä tueksi.
 • Olin erittäin positiivisesti yllättynyt, että aiheesta josta on ollut jo useampi kurssi, löytyy uusia oivalluksia ja työkaluja.
 • Sai vedettyä päivän asiantuntevasti dynaamisella ja osallistavalla tavalla. Riittävästi lyhyitä taukoja, koska myös tauoilla tulee hyvää keskustelua muiden kanssa.
 • Jari on järisyttävän hyvä ja osaa inhimillistää asioita sen sijaan, että vaaditaan osallistujilta vielä jotain yli-ihmisenä olemista. Sain todella hyviä vinkkejä, joita aion ottaa mukaan omaan työhöni sekä tiimin kanssa työskentelemiseen.

Jarin ajatuksia voit lukea myös Hyvä terveys -lehden haastattelusta ”Näin kesytät kaaoksen”.

Tutustu myös erityisesti esimiehille ja tiimeille suunnattuun ”Johda itseäsi (ja muita) — tuunaa työtä! -valmennukseen.

Ajanhallinnan kouluttaja, valmentaja Jari Vuorenmaa, toteuttaa ajankäytön hallinnan valmennuksia ja ajanhallinnan luentoja.
Ajanhallinnan kouluttaja Jari Vuorenmaa

Miksi ajankäytön hallinnan valmennus?

Ratkaisuja asiantuntijatyön ajanhallintaan

Ajanhallinta asiantuntijatyössä on usein haastavaa — eikä esimiestyö sen helpompaa ole. Tyypillisiä ajanhallinnan haasteita ovat päällekkäiset projektit, tiukat deadlinet, jatkuvat muutokset, keskeytykset, sähköpostit, ad hocit ja tulipalot, työpäivän pirstaloituminen, taukojen unohtuminen ja keskittymisen ja palautumisen vaikeutuminen. — Ne kaikki ovat kuitenkin asioita, joihin voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa.

Käytännön keinoja

Ajankäytön valmennus antaa käytännön keinoja, joilla itse voimme johtaa omaa työtämme ja vaikuttaa oman työpäivämme sujuvuuteen ja tehdä työn tekemisen tavastamme aivoillemme vähemmän kuormittavaa.

Koulutus tarjoaa ajanhallinnan työkaluja ja menetelmiä, joilla itse voimme lisätä keskittymistä ja työn hallintaa, tehostaa omaa aikaansaamisen tunnettamme ja päästä eroon turhasta (itse tai yhdessä aiheutetusta) kiireen ja stressin tunteesta — ja helpottaa myös palautumista.

Ajanhallinnan valmennuksessa

 • saat keinoja itse vaikuttaa omaan työn hallintaasi
 • kehität ratkaisuja oman persoonallisuutesi huomioiden
 • lisäät oman työn organisointia, tehtävien hallintaa ja priorisointia
 • vähennät työsi kognitiivista kuormitusta ja stressitekijöitä
 • luot edellytykset keskittymiselle ja työn imun tunteelle
 • saat rakennetta ja hallinnan tunnetta työpäiviisi
 • vähennät työpäivän ja oman ajattelun pirstaloitumista
 • huolehdit työstä palautumisesta (myös työpäivän aikana)
 • panostat sekä työtehoon että työhyvinvointiin.

Ajanhallinta ja oman työn johtaminen. Tilaa ajankäytön hallinnan valmennus tai ajanhallinnan koulutus tai luento. Tehosta ajankäyttöäsi — lisää työn imua! Jari Vuorenmaa, Imaction

Ajanhallinnan koulutus antaa käytännön keinoja oman työn johtamiseen asiantuntijatyössä — etätyössäkin.